Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Spotkanie z funkc. ZK Chełm

W dniu 27 kwietnia 2022 w murach naszej szkoły odbyły się spotkania i zajęcia profilaktyczne z funkcjonariuszami Zakładu Karnego w Chełmie: funkcjonariuszem działu ochrony oraz psychologiem oddziału terapeutycznego. Podczas spotkań młodzież z klas: 3S, 3MR, 3kgim, 3ekp i 2RT miała okazję zapoznać się ze specyfiką pracy, którą na co dzień wykonują funkcjonariusze Służby Więziennej oraz strukturą organizacyjną tejże jednostki. Przedstawiono role i zadania formacji w strukturze bezpieczeństwa państwa jak również procedury związane z naborami do formacji zachęcając jednocześnie do podjęcia pracy w jednostkach penitencjarnych. Pani psycholog przedstawiła przykłady młodych ludzi, którzy kierowani ciekawością, bądź chęcią przypodobania się towarzystwu, spróbowali dopalaczy, narkotyków, w konsekwencji uzależnili się od nich tracąc zdrowie, wolność a nawet życie. Młodzież zadawała wiele pytań dotyczących osób odbywających kary pozbawienia wolności, warunków w jakich odbywają kary i powodów przez które trafili do izolacji.

Spotkania te pełniły funkcję edukacyjną, profilaktyczną i prewencyjną. Służyły zapobieganiu niepożądanym zachowaniom na przykładzie osób, które nie stosują się do wymogów społecznych i trafiają do więzienia.

Wizytę z przedstawicieli Zakładu Karnego w Chełmie zorganizowała pani pedagog Agnieszka Panas.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat: 7:30-15:30
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 45
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu