Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

3 maja 2022 r. uczniowie klas o profilu mundurowym wzięli udział w miejskich uroczystościach upamiętniających 231. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, które odbyły się w Bazylice pw. Narodzenia NMP w Chełmie oraz na Placu Edwarda Łuczkowskiego. Wieńce i wiązanki pod Pomnikiem Poległym Synom Miasta Chełma złożyły delegacje, a całość zakończyła defilada wojskowa.


"Pomnik Poległych" został ufundowany w 1930 r. i po zniszczeniu odbudowany w latach 80-tych. Znajdujące się na nim nazwiska chełmskich ochotników, poległych w wojnie polsko-bolszewickiej, zostały ponownie umieszczone po kolejnej renowacji w roku 2002 r. Pełna nazwa monumentu: "Pomnik Poległym Synom w Dziesiątą Rocznicę Zwycięstwa, Chwały Narodu i Triumfu Wodza w 1920r"

  • 1
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat:
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 45
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu