Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Turniej Motoryzacyjny

29 kwietnia 2022r w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Chełmie odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego Szkół Ponadgimnazjalnych. W zawodach wzięła udział drużyna reprezentująca klasę 3kzpB naszej szkoły /kierowca mechanik/ w składzie – Śliwiński Krystian, Kozłowski Tomasz, Nowak Tomasz. Opiekunem koordynującym nadzór nad przygotowaniem i zgłoszeniem drużyny był: Szkolny Lider Wychowania Komunikacyjnego – p. Mirosław Winnikajtis oraz nauczyciel z zakresu przepisów ruchu drogowego w zakresie kategorii B – p. Krzysztof Kubiak.

Celem udziału drużyny naszej szkoły w Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Motoryzacyjnym jest popularyzowanie wśród młodzieży znajomości przepisów o ruchu drogowym i wiedzy motoryzacyjnej, kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu, przygotowanie do uczestnictwa w uprawianiu sportów motorowych, jak też inspirowanie uczniów i nauczycieli do pracy na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Uczniowie musieli wykazać się znajomością przepisów ruchu drogowego w postaci testu. Następnie drużyna musiała pokonać motorowerem tor przeszkód oraz jazdą sprawnościową samochodem z tzw. "talerzem Stewarta". Sprawdzane były również umiejętności uczestników turnieju z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat:
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 45
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu