Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Profilaktyka uzależnień

W dniu 8 czerwca 2022 r. w naszej szkole odbyły się zajęcia z wykorzystaniem alkogogli i narkogogli. Przeprowadziły je z uczniami klas I ek, I SL, III MR i III Rp pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Chełmie. W trakcie zajęć młodzież zapoznała się ze skutkami zażywania substancji psychoaktywnych. Aby lepiej zrozumieć i zobrazować poruszany temat uczniowie mieli możliwość założenia narkogogli i alkogogli – specjalnych okularów, które sprawiają, że świat wygląda podobnie jak po zażyciu narkotyków lub wypiciu alkoholu.

Włożenie alkogogli i narkogogli powoduje podwójne widzenie, spowolnienie czasu reakcji, problemy z ustaleniem odległości, pogorszenie koordynacji wzrokowo-ruchowej. Było bardzo zabawnie, ale te ćwiczenia dały pełną świadomość tego, jak trudno wykonywać zwykłe czynności po spożyciu alkoholu czy też narkotyków. Uzmysłowiły młodzieży, że będąc pod wpływem substancji psychoaktywnych, można wyrządzić krzywdę sobie lub innym ludziom. Wiedza zdobyta podczas zajęć pozwoli uczniom dokonywać właściwych wyborów i trzymać się z dala od substancji psychoaktywnych.

Zajęcia zorganizowała pedagog szkolny – p. Agnieszka Panas

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

 

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat: 7:30-15:30
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 45
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu