Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Konkurs Wiedzy o Pszczołach

pszczoła2XXII Konkurs Wiedzy pn. Pszczoła w środowisku naturalnym i życiu człowieka

Edukacja przyrodnicza i ekologiczna w ZSEiT w Chełmie

W konkursie zorganizowanym przez Nadbużański Związek Pszczelarzy w Chełmie i przeprowadzony w dniu 29 kwietnia 2022 roku na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie wziął uczeń klasy 1 S, Wojciech Muszyński. Uczestnicy musieli wykazać się szeroką wiedzą na temat życia pszczół i pszczelarstwa.

Opiekunem była pani Katarzyna Śliwińska-Koguciuk.

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat: 7:30-15:30
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 45
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu