Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Rowerowa Stolica Polski

1

#rowerowastolicapolski

Podobnie jak w ubiegłym roku Miasto Chełm walczy o tytuł Rowerowej Stolicy Polski.

Zasady rywalizacji są proste - rowerzyści pobierają specjalnie stworzoną na potrzeby rywalizacji darmową aplikację (sklep GooglePlay), która rejestruje trasy i ich długości. Uczestnik sam decyduje, dla którego z miast „kręci kilometry”. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu użytkownicy przyczyniają się do masowego wdrażania idei "Smart City". A co najważniejsze, akcja motywuje mieszkańców do zdrowej sportowej rywalizacji i wspólnej zabawy propagującej aktywny tryb życia. Wartością dodaną dla Włodarzy miast będzie pełna, szczegółowa statystyka przejazdów, tzw. "mapa ciepła". Zebrane dane o najczęściej używanych trasach mogą być przydatnym narzędziem przy planowaniu i projektowaniu ścieżek i infrastruktury rowerowe. 
Dla najaktywniejszych uczestników przewidziane są "nagrody niespodzianki"

Lokalnym Koordynatorem akcji jest Pan Piotr Zaborski, z którym można się kontaktować przez Facebook lub pod nr telefonu 531-392-858.

Szczegółowe informacje można znaleźć pod linkiem: https://www.aktywne.miasta.pl/

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat: 7:30-15:30
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 45
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu