Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Talenty są wśród nas

1Zwycięstwo w Konkursie Plastycznym

Julia Mazurek, uczennica pierwszej klasy technikum transportu kolejowego w Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych, została laureatką w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym "Bioróżnorodność gatunkowa zwierząt zamojskiego zoo". Julia otrzymała nagrodę w kategorii szkół ponadpodstawowych.

Konkurs ogłoszony został w ramach programu edukacji ekologicznej "Bioróżnorodność podstawą życia na ziemi", którego celem była prezentacja bioróżnorodności gatunkowej zwierząt hodowanych i prezentowanych w zamojskim zoo. Udział w przedsięwzięciu był też okazją do zwrócenia uwagi na negatywny wpływ działalności człowieka na różnorodność biologiczną otaczającego świata, wskazania zagrożeń wynikających ze spadku jej poziomu (wymieranie gatunków), przedstawienia działań jakie każdy z Nas może podjąć, aby chronić bioróżnorodność oraz poznania ważnej roli jaką pełnią współczesne Ogrody Zoologiczne w ochronie bioróżnorodności.

Więcej informacji na stronie zamojskiego ogrodu zoologicznego »

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat: 7:30-15:30
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 45
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu