Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Rozpoczęcie roku szkolnego

Pierwszego września nasza szkoła przywitała kolejny rok szkolny. Jak co roku jest to wyjątkowy dzień. Pierwsze klasy, a w tym roku jest ich aż sześć, z pewnym mobilizującym napięciem i świeżymi oczekiwaniami ustawili się do apelu pod sztandarem wybranej szkoły. Nowe twarze także wśród nauczycieli. Wszyscy musimy się poznać. Przez najbliższe lata będziemy tworzyć jeden organizm, stawiać czoła wyzwaniom, wspierać się i motywować. Przypomniały o tym Pani Dyrektor Dorota Bekasiewicz i Pani Wicedyrektor Katarzyna Śliwińska-Koguciuk w swoich wystąpieniach podczas uroczystości Rozpoczęcia Roku Szkolnego 2022/23.

Wszystkim, uczniom i nauczycielom, życzymy owocnej, satysfakcjonującej i spełniającej współpracy.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat: 7:30-15:30
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 45
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu