Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Spotkanie z funkcjonariuszami ZK

Dnia 20 września uczniowie klas 1SL, 1ea, 4ERp, i 4MTp mieli okazję do spotkania z funkcjonariuszami Zakładu Karnego w Chełmie. Funkcjonariusze przeprowadzili zajęcia profilaktyczne z wykorzystaniem filmu "Więzienie - stracony czas". Opowiadali o specyfice pracy w służbie więziennej a także, jak wygląda codzienne życie osadzonych. Spotkanie miało na celu zilustrować słuchaczom realia życia za kratkami i zniechęcić młodzież do wchodzenia w konflikt z prawem. Uczniowie zadawali wiele pytań. Ciekawość młodych ludzi została zaspokojona w 100 procentach.

Zajęcia zorganizowała pani pedagog Agnieszka Panas

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat: 7:30-15:30
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 45
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu