Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Dzień Patrona 2022

W dniu 10 listopada 2022 roku w Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie odbyła się uroczystość szkolna z okazji Dnia Patrona i 104 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Część pierwsza rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele parafialnym pw. Świętego Ducha w Chełmie. Podczas Eucharystii odbyło się symboliczne pasowanie na kadetów uczniów realizujących edukację wojskową przez Pana ppłk. Jacka Chmielewskiego - Dowódcę 19 Chełmskiego Batalionu Zmechanizowanego w Chełmie. Mszy św. przewodniczył ks. Marcin Rola - wikariusz w Parafii św. Ducha w Chełmie ,kazanie wygłosił ks. ppłk Mariusz Antczak - proboszcz Parafii Wojskowo-Cywilnej w Chełmie. Część druga uroczystości odbyła się w szkole. Pani Dyrektor Dorota Bekasiewicz w swoim przemówieniu odniosła się do działalności Patrona szkoły, podkreśliła jego autorytet i ponadczasowy system wartości.

Zaproszenie na uroczystość przyjęli: Pani inspektor Ewelina Kosowska-Kozaczuk reprezentująca Panią Agnieszkę Walewską-Maksymiuk Dyrektora Departamentu Oświaty Urzędu Miasta Chełm, Pani Ewa Lik-Matuła - starszy wizytator Delegatury w Chełmie Kuratorium Oświaty w Lublinie, Pan Mieczysław Sawka Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chełmie, Pani Anna Krzyżanowska- przewodnicząca Prezydium Rady Rodziców w ZSEiT w Chełmie.

Podczas apelu uczniowie klas pierwszych składali rotę ślubowania na Sztandar Szkoły. Montaż słowno-muzyczny miał wymiar patriotyczny. Dzień Patrona przygotowały: Pani Katarzyna Karamać (część artystyczna),Panie Vladyslawa Khoinski, Renata Borysiuk (dekoracje)

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 2
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 3
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 4
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 49
 • 5
 • 50
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 6
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 7
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 8
 • 9

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat: 7:30-15:30
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 45
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu