Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Anielski Konkurs

W Sali Lustrzanej Młodzieżowego Domu Kultury w Krasnymstawie miała miejsce „anielska” uroczystość. Z całego województwa zjechali się laureaci XI Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego i Literackiego "Mój anioł", który od wielu lat wspiera swoim honorowym patronatem Lubelski Kurator Oświaty. Konkursy dają wyjątkową okazję do odkrywania młodych talentów oraz stwarzają młodym artystom możliwość publicznej prezentacji twórczych działań. W tym roku uroczystość zaszczycił swoją obecnością Pan Mirosław Wójcik - wicekurator Oświaty w Lublinie.

Jagoda Wrońska - uczennica naszej szkoły - otrzymała jedną z trzech głównych nagród w kategorii literackiej. Sukces Jagody jest o tyle spektakularny, że na konkurs wpłynęły aż 223 prace literackie w kategorii prozy i poezji z 78 placówek. Opiekunem uczennicy była pani Agnieszka Szczurek-Jokisz.

Gratulujemy sukcesu naszej utalentowanej literacko uczennicy.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat: 7:30-15:30
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 45
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu