Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Szkolenie klas mundurowych-2023

  W dniach 02- 04.10.2023r. kadeci naszej szkoły brali udział w szkoleniu prowadzonym przez instruktorów 19 Nadbużańskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej.
Zajęcia odbywały się w obiektach 191 Batalionu Lekkiej Piechoty w Woli Uhruskiej, obejmowały: musztrę, szkolenie strzeleckie, walkę wręcz, taktykę.

 • oboz_woj_IX23-01
 • oboz_woj_IX23-02
 • oboz_woj_IX23-03
 • oboz_woj_IX23-05
 • oboz_woj_IX23-06
 • oboz_woj_IX23-07
 • oboz_woj_IX23-10
 • oboz_woj_IX23-11
 • oboz_woj_IX23-12
 • oboz_woj_IX23-13
 • oboz_woj_IX23-15
 • oboz_woj_IX23-16
 • oboz_woj_IX23-18
 • oboz_woj_IX23-19
 • oboz_woj_IX23-20
 • oboz_woj_IX23-21

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat: 7:30-15:30
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 45
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu