Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Dzień Edukacji Narodowej - 2023

 Praca Nauczyciela, jest jedną z najbardziej odpowiedzialnych prac, jakiej podejmuje się Człowiek. Często niedoceniany, pomijany, zapomniany - jest przedmiotem refleksji, kiedy po latach okazuje się, że był prawdziwym autorytetem, że służył pomocą, że był oparciem, że wskazywał dobry kierunek.
W to symboliczne Święto Edukacji Narodowej wszyscy staramy się przypomnieć o ogromnej roli Nauczyciela. I choć to Uczeń jest w centrum całego procesu edukacyjnego, tego dnia właśnie, Nauczycielowi składamy podziękowania za ogrom pracy, oddanie i pasję.
W naszej szkole również było bardzo uroczyście. O roli Nauczyciela napisali Kurator Oświaty i Prezydent Miasta Chełma. Listy odczytała Pani Wicedyrektor Katarzyna Sliwińska - Koguciuk.
 O wyjątkowym zawodzie Nauczyciela mówiła też Pani Dyrektor Dorota Bekasiewicz.
Jak co roku wyróżniła i nagrodziła nauczycieli szczególnie oddanych swojej misji oraz pracowników administracji i obsługi.
Głos zabrała także Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Anna Krzyżanowska.
Całość okrasiła przepiękna dekoracja oraz część artystyczna. Gromkie oklaski ze strony uczniów, blaski flashy, kwiaty, słodycze dopełniły splendoru uroczystości.

 • dzien-naucz-01
 • dzien-naucz-02
 • dzien-naucz-03
 • dzien-naucz-04
 • dzien-naucz-05
 • dzien-naucz-06
 • dzien-naucz-07
 • dzien-naucz-08
 • dzien-naucz-09
 • dzien-naucz-10
 • dzien-naucz-11
 • dzien-naucz-12

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat: 7:30-15:30
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 45
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu