Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Oferta edukacyjna PANS

Spotkanie z przedstawicielami Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie

W ramach rozwijania kompetencji kluczowej: uczenie się przez całe życie 19.10.2023 zostało zorganizowane w kl. 5 ER spotkanie z przedstawicielami Centrum Studiów Inżynierskich PANS.
Uczestniczyli w nim dr inż. Mariusz Holuk oraz studenci II roku pilotażu. Goście przedstawili ofertę edukacyjną PANS ze szczególnym uwzględnieniem kierunków technicznych realizowanych w Centrum Studiów Inżynierskich .
Spotkanie zostało zorganizowane przez Małgorzatę Kołodziejczyk - doradcę zawodowego.

  • PANS-1
  • PANS-2
  • PANS-3

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat: 7:30-15:30
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 45
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu