Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

 Współpraca z KMP w Chełmie

  20 października 2023 roku młodzież klasy I ae uczestniczyła w dniu otwartym Komendy Miejskiej Policji w Chełmie. Uczniowie mogli lepiej poznać pracę funkcjonariuszy prowadząc rozmowy z policjantami. Wszyscy zainteresowani zostali szczegółowo poinformowani o procedurze naboru do służby w Policji oraz poszczególnych etapach postepowania kwalifikacyjnego.
Dla przybyłych uczniów przygotowano wiele atrakcji: radiowozy, sprzęt wykorzystywany przez policjantów w codziennej służbie. Wyjście zorganizowała pani pedagog Agnieszka Panas.

  • KMP-1
  • KMP-2
  • KMP-3
  • KMP-4
  • KMP-5
  • KMP-7

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat: 7:30-15:30
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 4
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu dostępnośc