Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Współpraca z PANS

Współpraca z PANS w kształceniu mechatroników

W rozwoju kompetencji zawodowych mechatroników w ZSEiT pomocna i skuteczna jest współpraca z PANS.
W dniu 27.11.2023 z inicjatywy nauczyciela przedmiotów zawodowych mechatronicznych Tomasza Dąbrowskiego pracownik naukowy chełmskiej uczelni dr inż. Mariusz Holuk zorganizował w kl. 5 R dwugodzinny blok lekcyjny poświęcony automatyzacji procesów w przemyśle.
Następnie 30 listopada 2023 w tej samej klasie technikum mechatronicznego wspólnie z panem Tomaszem Dąbrowskim przeprowadził zajęcia związane z algebrą Boole’a i badaniem bramek logicznych w praktycznych zastosowaniach. Uczniowie przy wykorzystaniu zestawów udostępnionych przez PANS sprawdzali poprawność działania układów kombinacyjnych zbudowanych z podstawowych bramek logicznych.
Zajęcia miały na celu przypomnienie podstawowych informacji o algebrze Boole’a i zasadach funkcjonowania oraz budowie cyfrowych układów kombinacyjnych. Zostały zorganizowane z myślą o powtórzeniu podstawowych wiadomości w ramach przygotowania uczniów klas technikum mechatronicznego do egzaminu zawodowego w kwalifikacji ELM.06 - Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych. Uczniowie mieli możliwość wykorzystania wiedzy teoretycznej w warunkach inżynierskich zajęć laboratoryjnych.

  • PANS-4
  • PANS-5
  • PANS-6
  • PANS-7

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat: 7:30-15:30
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 4
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu dostępnośc