Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2023/24

Kończymy Rok Szkolny, czy rozpoczynamy Wakacje? Oczywiście, że najbardziej trafną odpowiedzią będzie lakoniczne :”tak”. Przede wszystkim uczniowie czekają na ten dzień z niecierpliwością. Ostatnie tygodnie to okres wytężonej pracy – poprawianie ocen, zaległe sprawdziany i kartkówki. Ogromna większość otrzymała promocję do następnej klasy. Nieliczni mają jeszcze jedną szansę w sierpniu. Wszystkim jednak należy się te kilka tygodni wytchnienia, odświeżenia umysłów, naładowania baterii i odpoczynku od szkolnej rutyny.

Uroczystość rozpoczęto od wprowadzenia Sztandaru Szkoły i odśpiewania Hymnu Narodowego. Pani Dyrektor Dorota Bekasiewicz przywitała wszystkich zgromadzonych, a w szczególności Gości: Panią Joannę Pawluk – Dyrektor zaprzyjaźnionej placówki - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chełmie, Panią Annę Krzyżanowską Przewodniczącą Rady Rodziców ZSEiT oraz Pana Wiesława Oberdę – Zastępcę Naczelnika Sekcji Eksploatacji PKP w Chełmie.Podziękowała uczniom i nauczycielom za pracę i wyniki.

Pani Wice - Dyrektor Katarzyna Śliwińska-Koguciuk odczytała listy od Lubelskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Chełma. Głos zabrała także Pani Anna Krzyżanowska.

Najbardziej pracowici i zdolni otrzymali świadectwa z czerwonym paskiem, laureaci olimpiad i konkursów oraz zaangażowani w prace agend szkolnych – dyplomy i nagrody. Społeczność szkolna wszystkich nagrodziła gromkimi brawami. Usłyszeliśmy piosenki i wiersze w wykonaniu naszych uczniów i nauczycieli. A wszystko na tle pięknej, wakacyjnej dekoracji.

Wszyscy życzymy sobie udanego wypoczynku, bezpiecznego korzystania z wakacyjnych uroków, regeneracji sił i ochoczego powrotu do szkoły.

 • Zak_Roku_Szk24_-_01
 • Zak_Roku_Szk24_-_02
 • Zak_Roku_Szk24_-_03
 • Zak_Roku_Szk24_-_04
 • Zak_Roku_Szk24_-_05
 • Zak_Roku_Szk24_-_06
 • Zak_Roku_Szk24_-_07
 • Zak_Roku_Szk24_-_08
 • Zak_Roku_Szk24_-_09
 • Zak_Roku_Szk24_-_10
 • Zak_Roku_Szk24_-_11
 • Zak_Roku_Szk24_-_12
 • Zak_Roku_Szk24_-_13
 • Zak_Roku_Szk24_-_14
 • Zak_Roku_Szk24_-_15
 • Zak_Roku_Szk24_-_16
 • Zak_Roku_Szk24_-_17
 • Zak_Roku_Szk24_-_18
 • Zak_Roku_Szk24_-_19
 • Zak_Roku_Szk24_-_20
 • Zak_Roku_Szk24_-_21
 • Zak_Roku_Szk24_-_22
 • Zak_Roku_Szk24_-_23
 • Zak_Roku_Szk24_-_24
 • Zak_Roku_Szk24_-_25
 • Zak_Roku_Szk24_-_26
 • Zak_Roku_Szk24_-_27
 • Zak_Roku_Szk24_-_28
 • Zak_Roku_Szk24_-_29
 • Zak_Roku_Szk24_-_30
 • Zak_Roku_Szk24_-_31
 • Zak_Roku_Szk24_-_32
 • Zak_Roku_Szk24_-_33
 • Zak_Roku_Szk24_-_34
 • Zak_Roku_Szk24_-_35
 • Zak_Roku_Szk24_-_36
 • Zak_Roku_Szk24_-_37
 • Zak_Roku_Szk24_-_38
 • Zak_Roku_Szk24_-_39
 • Zak_Roku_Szk24_-_40
 • Zak_Roku_Szk24_-_41
 • Zak_Roku_Szk24_-_42
 • Zak_Roku_Szk24_-_43
 • Zak_Roku_Szk24_-_44
 • Zak_Roku_Szk24_-_45

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat: 7:30-15:30
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 4
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu dostępnośc