Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Dla absolwentów, uczniów i rodziców

• Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej /PDF/ i /PDF edytowalny/

• Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa /PDF/ i /PDF edytowalny/

• Wniosek o wydanie zaświadczenia o statusie ucznia /PDF/ i /PDF edytowalny/

• Wniosek absolwenta o wydanie zaświadczenia potwierdzającego fakt kontynuowania nauki /PDF/ i /PDF edytowalny/

• Zajęcia dodatkowe »

• Dokumenty stypendium szkolne

  1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego /doc/ »
  2. Oświadczenie rodzica /pdf/ »
  3. Regulamin udzielania świadczeń /pdf/ »

• Całodobowa bezpłatna inforlinia dla dzieci i młodzieży 800 080 222 »

• Lektury szkolne, które możesz mieć zawsze przy sobie

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat: 7:30-15:30
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 4
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu dostępnośc