Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Zarządzenia Dyrektora Szkoły

28/2022 w sprawie oszczędności dotyczących energii elektrycznej

9/2022. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w klasie 4SL

7/2022. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w klasach 1SL, 1EM, 2RT, 2EM, 2SL, 3ET, 3MR, 3SLp, 3MTp i grupy uczniów 3ERp

5/2022. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w klasach 3ep i 2e

4/2022. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w klasie 2RT

3/2022. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w klasie 1EM

2/2022. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w klasie 1RK

1/2022. w sprawie dnia wolnego od pracy

53. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w klasie 4EMG

51. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w klasach: 1ek, 1KR, 1SLo, 1EM, 2ek, 2SLo, 3MTp, 3SLp, 3ERp, IVS

49. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w klasie 3SLo

48. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w klasie 2SLo

47. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w klasie 3ek-p

46. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w klasach 3S, 3SLp, 3ERp 2RT, 1SLp

44. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w klasie 1ek

43. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w klasie 2EM

42. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w klasie 1 RK

41. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w klasie 2 EM

40. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w klasie 2 ek

39. w sprawie wprowadzenia procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia

38. w sprawie wprowadzenia procedur bezpieczeństwa epidemicznego

36. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w klasach 1 ek, 2 ek, 3ep/kp

35. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w klasach 2 SL, 4 SLo, 4 EMG

34. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w klasie 1 SLo, 3 ERp, 3 S, 3 SLp

33. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w klasie 3 ET

31. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w klasie 1 SLo

29. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w klasie 3 MR

26. w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa w związku z budową boiska

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat: 7:30-15:30
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 45
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu