Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Elektromechanik pojazdów samochodowych

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (741203)

elektromechanikDynamiczny wzrost liczby pojazdów na drogach wymusza na gospodarce zwiększenie ilości specjalistów, którzy, wykonując rzetelnie swoje zadania zawodowe, zaspokoją zapotrzebowanie na usługi w branży motoryzacyjnej.

Do głównych zadań elektromechanika pojazdów samochodowych należy diagnostyka oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. Elektromechanik kontroluje stany techniczny zespołów i układów elektrycznych i mechanicznych, przeprowadza ich regulację i konserwację oraz diagnozuje usterki, miedzy innymi za pomocą zebrania danych z wielu kontrolnych czujników elektronicznych oraz pamięci komputera pokładowego pojazdu. Ponadto demontuje i montuje instalacje, układy elektryczne i mechaniczne lub ich elementy, dokonuje napraw lub wymiany zużytych części.

Absolwent kierunku może kontynuować edukację w branżowej szkole II stopnia w zawodzie:
TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH.

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE:

MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

Elektromechanik pojazdów samochodowych może podjąć pracę w:
- zakładach naprawy pojazdów samochodowych,
- stacjach obsługi i stacjach kontroli pojazdów samochodowych,
- autoryzowanych serwisach samochodowych,
- zakładach, w których są produkowane pojazdy samochodowe oraz ich części,
- placówkach handlowych.

FILM PREZENTUJĄCY ZAWÓD:

elektromechanik yt

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat: 7:30-15:30
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 45
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu