Elektromechanik pojazdów samochodowych

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (741203)

elektromechanikDynamiczny wzrost liczby pojazdów na drogach wymusza na gospodarce zwiększenie ilości specjalistów, którzy, wykonując rzetelnie swoje zadania zawodowe, zaspokoją zapotrzebowanie na usługi w branży motoryzacyjnej.

Do głównych zadań elektromechanika pojazdów samochodowych należy diagnostyka oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. Elektromechanik kontroluje stany techniczny zespołów i układów elektrycznych i mechanicznych, przeprowadza ich regulację i konserwację oraz diagnozuje usterki, miedzy innymi za pomocą zebrania danych z wielu kontrolnych czujników elektronicznych oraz pamięci komputera pokładowego pojazdu. Ponadto demontuje i montuje instalacje, układy elektryczne i mechaniczne lub ich elementy, dokonuje napraw lub wymiany zużytych części.

Absolwent kierunku może kontynuować edukację w branżowej szkole II stopnia w zawodzie:
TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH.

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE:

MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

Elektromechanik pojazdów samochodowych może podjąć pracę w:
- zakładach naprawy pojazdów samochodowych,
- stacjach obsługi i stacjach kontroli pojazdów samochodowych,
- autoryzowanych serwisach samochodowych,
- zakładach, w których są produkowane pojazdy samochodowe oraz ich części,
- placówkach handlowych.

FILM PREZENTUJĄCY ZAWÓD:

elektromechanik yt