Kierowca-mechanik

KIEROWCA MECHANIK (832201)

kierowcaPolska branża transportowa cierpi na niedobór pracowników. Oszacowano, że może brakować nawet kilkadziesiąt tysięcy kierowców. W odpowiedzi na sygnały pracodawców utworzono zawód: KIEROWCA MECHANIK. Ukończenie szkoły na tym kierunku daje gwarantuje dobrze płatnej pracy i rozpoczęcie udanego życia zawodowego.

W toku 3-letniej nauki w branżowej szkole I stopnia uczeń zdobywa wykształcenie zawodowe, a po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zakresie eksploatacji środków transportu drogowego, uzyskuje tytuł zawodowy – kierowcy mechanika. Uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest honorowany przez kraje Unii Europejskiej.

W cyklu kształcenia wszyscy uczniowie przechodzą teoretyczną i praktyczną naukę jazdy, umożliwiającą przystąpienie do państwowego egzaminu na prawo jazdy kategorii B i C.

Szkoła przygotowuje ucznia do testu kwalifikacyjnego w zakresie kwalifikacji wstępnej, o której mowa w ustawie o transporcie drogowym. Kształcenie w zakresie tej kwalifikacji odbywa się zgodnie z przepisami w sprawie szkolenia kierowców, wykonujących przewóz drogowy.

Absolwent tego kierunku może kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia na kierunku: TECHNIK TRANSPORTU DROGOWEGO.

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE

TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

Osoby wykonujące ten zawód, jako wykwalifikowana kadra przedsiębiorstw transportowych, znajdą zatrudnienie na rynku pracy, na którym istnieje stałe zapotrzebowanie na pracowników posiadających uprawnienia kierowcy samochodu ciężarowego, m.in.:
- w firmach transportowych specjalizujących się w przewozie osób i towarów,
- w przedsiębiorstwach spedycyjnych i logistycznych,
- w warsztatach mechanicznych,
- mogą samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

FILM PREZENTUJĄCY ZAWÓD:

kierowca yt