Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Kierowca-mechanik

KIEROWCA MECHANIK (832201)

kierowcaPolska branża transportowa cierpi na niedobór pracowników. Oszacowano, że może brakować nawet kilkadziesiąt tysięcy kierowców. W odpowiedzi na sygnały pracodawców utworzono zawód: KIEROWCA MECHANIK. Ukończenie szkoły na tym kierunku daje gwarantuje dobrze płatnej pracy i rozpoczęcie udanego życia zawodowego.

W toku 3-letniej nauki w branżowej szkole I stopnia uczeń zdobywa wykształcenie zawodowe, a po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zakresie eksploatacji środków transportu drogowego, uzyskuje tytuł zawodowy – kierowcy mechanika. Uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest honorowany przez kraje Unii Europejskiej.

W cyklu kształcenia wszyscy uczniowie przechodzą teoretyczną i praktyczną naukę jazdy, umożliwiającą przystąpienie do państwowego egzaminu na prawo jazdy kategorii B i C.

Szkoła przygotowuje ucznia do testu kwalifikacyjnego w zakresie kwalifikacji wstępnej, o której mowa w ustawie o transporcie drogowym. Kształcenie w zakresie tej kwalifikacji odbywa się zgodnie z przepisami w sprawie szkolenia kierowców, wykonujących przewóz drogowy.

Absolwent tego kierunku może kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia na kierunku: TECHNIK TRANSPORTU DROGOWEGO.

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE

TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

Osoby wykonujące ten zawód, jako wykwalifikowana kadra przedsiębiorstw transportowych, znajdą zatrudnienie na rynku pracy, na którym istnieje stałe zapotrzebowanie na pracowników posiadających uprawnienia kierowcy samochodu ciężarowego, m.in.:
- w firmach transportowych specjalizujących się w przewozie osób i towarów,
- w przedsiębiorstwach spedycyjnych i logistycznych,
- w warsztatach mechanicznych,
- mogą samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

FILM PREZENTUJĄCY ZAWÓD:

kierowca yt

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat: 7:30-15:30
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 45
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu