Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Technik pojazdów samochodowych

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (311513)

mechanik samAbsolwent tego kierunku jest przygotowany do diagnozowania stanu technicznego, obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych. Organizuje i nadzoruje proces obsługi oraz przeprowadza badania techniczne pojazdów samochodowych.

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

Wykwalifikowany technik pojazdów samochodowych znajdzie zatrudnienie w:
- stacjach obsługi pojazdów samochodowych,
- stacjach kontroli pojazdów,
- zakładach produkcyjnych i naprawczych,
- salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi.

FILM PREZENTUJĄCY ZAWÓD:

t pojazdow yt

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat: 7:30-15:30
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 45
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu