Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Technik spedytor

TECHNIK SPEDYTOR (333108)

spedytorSpedytor to zawód, który dzięki rozwojowi branży transportowej zdobywa coraz większą popularność. Technik spedytor organizuje transport lądowy, lotniczy i morski towarów eksportowanych i importowanych oraz przewożonych wewnątrz kraju. Zajmuje się opracowywaniem instrukcji wysyłkowych i materiałów informacyjnych dla klientów oraz organizacją wyładunku towarów lub załadunku ich do samochodów, wagonów, samolotów. Sporządza umowy z klientami, kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, uzgadnia sposoby i miejsca dostarczenia ładunku. Prowadzi rozliczenia cła, wypełnia druki i organizuje odprawy celne towarów sprowadzanych z zagranicy lub wywożonych z kraju.

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

Technik spedytor znajdzie zatrudnienie w szeroko rozumianej branży transportu i logistyki w:
- firmach spedycyjnych, transportowych, handlowych,
- centrach dystrybucji,
- parkach logistycznych,
- przedsiębiorstwach transportu kolejowego,
- agencjach obsługi portów lotniczych i morskich.

FILM PREZENTUJĄCY ZAWÓD:

spedytor yt

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat: 7:30-15:30
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 45
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu