Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Technik mechanik

TECHNIK MECHANIK (311504)
z innowacją: naprawa i obsługa pojazdów samochodowych

mechanikPrzemysł maszynowy to intensywnie rozwijająca się branża naszej gospodarki, a technicy mechanicy należą do poszukiwanych pracowników. Domeną pracy techników mechaników są procesy wytwarzania, użytkowania i napraw różnego rodzaju maszyn i urządzeń technicznych, Współczesny technik mechanik zna narzędzia kontroli jakości, wykorzystuje nowoczesne urządzenia pomiarowe i diagnostyczne, projektuje elementy mechaniczne z zastosowaniem programów komputerowych, ma wiedzę na temat technologicznego przygotowania produkcji, posiada umiejętność instalacji i obsługi urządzeń mechanicznych.

Dzięki dodatkowej specjalności: NAPRAWA I OBSŁUGA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH absolwent zostanie specjalistą w dziedzinie diagnostyki, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji samochodów, które obecnie są wyposażone w elektronikę i nowoczesne technologie.

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:

MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających
MEC.09. Organizowanie i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

Technicy mechanicy pracują przeważnie w przemyśle, lecz także w komunikacji i transporcie, budownictwie, górnictwie, rolnictwie, usługach i w różnych innych dziedzinach gospodarki oraz w ich zapleczu badawczo-rozwojowym. Również − we własnych wytwórniach lub warsztatach.

Dzięki dodatkowej specjalności można podjąć pracę w zakładach produkcyjno – naprawczych, stacjach obsługi pojazdów, przedsiębiorstwach transportu samochodowego, instytucjach zajmujących się obrotem samochodami i ich częściami czy przedsiębiorstwach doradztwa technicznego.

FILM PREZENTUJĄCY ZAWÓD:

mechanik yt

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat: 7:30-15:30
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 45
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu