Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Technik elektryk

TECHNIK ELEKTRYK (311303)
z innowacją: urządzenia i systemy energetyki odnawialnej

elektrykTechnik elektryk jest zawodem o dużym zapotrzebowaniu na rynku pracy. Jego istotą jest wykonywanie prac związanych z montowaniem instalacji, urządzeń elektrycznych i podzespołów oraz diagnozowanie uszkodzeń i wykonywanie napraw urządzeń i maszyn elektrycznych. Do zadań zawodowych technika elektryka należy m.in.: przeprowadzanie kontroli i badań urządzeń w procesie eksploatacji i produkcji, instalowanie, obsługiwanie, użytkowanie urządzeń energoelektronicznych i aparatury pomiarowej oraz sterującej, wykonywanie instalacji elektrycznych, a także przeprowadzanie badań eksploatacyjnych tych instalacji. W tym zawodzie należy systematycznie śledzić postęp technologiczny.

W odpowiedzi na aktualne trendy na rynku pracy i w gospodarce, wywołane znaczącym wzrostem wykorzystania energii ze źródeł alternatywnych, proponujemy dodatkową specjalność: URZĄDZENIA I SYSTEMY ENERGETYKI ODNAWIALNEJ. Rozwój technologii odnawialnych źródeł energii wymusza szkolenie fachowców do montażu, eksploatacji i serwisowania tych urządzeń – panele solarne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, piece spalające biomasę. Energia geotermalna zostanie wykorzystana w budynkach użyteczności publicznej. Technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej są bardzo poszukiwani na rynku pracy. To również zawód przyszłości.

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

Możliwości zatrudnienia w zawodzie są bardzo duże - począwszy od przemysłu i produkcji, poprzez usługi, skończywszy na handlu. Wszędzie tam, gdzie wykorzystywane są urządzenia elektryczne, jest potrzebna ich konserwacja i obsługa. Fachowców elektryków często zatrudnia się także na stanowisku sprzedawcy w punktach sprzedaży sprzętu elektrycznego.
W związku z dynamicznym rozwojem branży odnawialnych źródeł energii, fachowcy w tej dziedzinie znajdą zatrudnienie w firmach zajmujących się budową i utrzymaniem sprawności sieci energii odnawialnej, przedsiębiorstwach i instytucjach związanych z odnawialnymi źródłami energii.

FILM PREZENTUJĄCY ZAWÓD:

 

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat: 7:30-15:30
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 45
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu