Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Technik mechatronik

TECHNIK MECHATRONIK (311410)
z innowacją: robotyka

mechatronikaMechatronika to kluczowa dziedzina trwającej obecnie rewolucji 4.0. Technik mechatronik jest zawodem nowoczesnym i poszukiwanym na rynku pracy. Mechatronika łączy w sobie wiele dziedzin nauki - zajmuje się zagadnieniami z mechaniki, elektroniki, robotyki, automatyki i informatyki. Jest oparta na myśleniu oraz działaniu systemowym, które umożliwiają równoległe rozwiązywanie wielu problemów i jednocześnie pobudzają kreatywność. Nowa dziedzina, jaką jest mechatronika, rozwija się błyskawicznie - w obecnych czasach jest bardzo dużo obszarów, w których funkcjonują urządzenia mechatroniczne - mają one zastosowanie w przemyśle lotniczym, elektronicznym, maszynowym, precyzyjnym, ale także w sprzęcie medycznym, biurowym, AGD czy zabawkach.

Technik mechatronik odpowiada za projektowanie i konstruowanie urządzeń i systemów mechatronicznych, ich montaż i demontaż, a także programowanie, użytkowanie, diagnozowanie i naprawę, m.in. urządzeń współczesnych linii produkcyjnych.

Rozwój robotyki wpływa na coraz powszechniejsze wykorzystanie robotów w życiu człowieka, ułatwiając jego funkcjonowanie . Coraz więcej małych i średnich przedsiębiorstw stawia na postęp oraz innowacyjność, a także na automatyzowanie linii produkcyjnych. W odpowiedzi na ten trend w ramach kształcenia w zawodzie technik mechatronik oferujemy innowacja: ROBOTYKA, która jest relatywnie nową dziedziną, jednakże już teraz zawładnęła wieloma sferami życia człowieka. Wiele zadań w zakładach produkcyjnych, które dawniej wykonywali ludzie, teraz zostało zrobotyzowanych. Efektem tego jest zmniejszenie kosztów wytwarzania, przede wszystkim przy produkcji części samochodowych i elektroniki.

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

Mechatronicy znajdują zatrudnienie tam, gdzie mamy do czynienia z wysoko zaawansowaną technologią. Absolwent tego kierunku kształcenia jest przygotowany do podjęcia pracy w zakładach:
- produkcyjnych, usługowych, naprawczych oraz specjalizujących się w z eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych,
- o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym,
- prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, napraw urządzeń i systemów mechatronicznych.

FILM PREZENTUJĄCY ZAWÓD:

mechatronik yt

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat: 7:30-15:30
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 45
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu