Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Godziny pracy

Szkolny doradca zawodowy
Małgorzata Kołodziejczyk

Słucha, doradza, pomaga w wyborach edukacyjnych i zawodowych. Odkrywa Twój potencjał zawodowy. Przygotowuje do profesjonalnego funkcjonowania na współczesnym rynku pracy.

Poniedziałek - 730 - 1030

Czwartek - 820 - 1120; 1340 - 1440

Piątek - 820 - 1120

Profesjonalizm rodzi się z pasji

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat: 7:30-15:30
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 45
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu