Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Przedmioty ogólnokształcące

Język polski

Beata Jakubowska-Lipczak
Małgorzata Kołodziejczyk
Marta Pągowska
Beata Szabat-Kudyba
Agnieszka Szczurek-Jokisz

Język angielski

Vladyslava Khoinski
Magdalena Jurasek
Krzysztof Pawlik
Switłana Tereszczuk
Norbert Zabroń

Język niemiecki

Agnieszka Bryk
Magdalena Gilewicz

Język rosyjski

Switłana Tereszczuk
Ewelina Śmigielska

Matematyka

Jolanta Grabczak
Ewa Jasik
Aneta Łobodzińska

Historia

Beata Szabat-Kudyba

Wiedza o społeczeństwie/historia i teraźniejszość
 Katarzyna Karamać
 
Fizyka i chemia

Dorota Bekasiewicz
Jolanta Grabczak

Biologia i geografia

Katarzyna Śliwińska-Koguciuk
Szymon Pawłowicz

Wychowanie fizyczne

Tomasz Misiewicz
Sylwester Świś
Robert Tarnowski
Piotr Cios
Radosław Leonowicz

Informatyka

Krzysztof Woźniak

Edukacja dla bezpieczeństwa

Renata Borysiuk

Plastyka

Agnieszka Szczurek - Jokisz

Podstawy przedsiębiorczości/Biznes i zarządzanie

Dorota Bekasiewicz
Ewa Jasik

Religia

Renata Borysiuk
ks. Adam Breś

Wychowanie do życia w rodzinie

Agnieszka Baran

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat: 7:30-15:30
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 4
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu dostępnośc