Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Przedmioty zawodowe

Przedmioty zawodowe mechatroniczne

Tomasz Dąbrowski
Janusz Iwanicki

Przedmioty zawodowe elektroniczne

Tomasz Dąbrowski
Sławomir Szajner
Daniel Samulak

Przedmioty zawodowe elektryczne

Małgorzata Czujuk
Leszek Kapluk
Daniel Samulak

Przedmioty zawodowe teleinformatyczne

Krzysztof Wójcik
Krzysztof Woźniak

Przedmioty zawodowe mechaniczne

Dorota Dyczko
Janusz Iwanicki
Krzysztof Kubiak
Tadeusz Pilarski
Mirosław Winikajtis

Przedmioty zawodowe górnicze

Małgorzata Czujuk

Przedmioty zawodowe kolejowe

Mariusz Styk
Narcyz Manasterski

Przedmioty zawodowe prawne

Sławomir Kozioł

Przedmioty zawodowe logistyczno-spedycyjne

Iwona Jarlak
Adam Kautsch
Grzegorz Korba
Joanna Pawluk
Śnieżana Wojtczak

Technika biurowa i statystyka

Iwona Jarlak

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat:
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 45
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu