Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Przedmioty zawodowe

Przedmioty mechatroniczne

Tomasz Dąbrowski
Janusz Iwanicki

Przedmioty elektroniczne

Tomasz Dąbrowski
Sławomir Szajner
Daniel Samulak

Przedmioty elektryczne

Małgorzata Czujuk
Leszek Kapluk
Daniel Samulak

Przedmioty teleinformatyczne

Krzysztof Wójcik
Krzysztof Woźniak

Przedmioty mechaniczne

Dorota Dyczko
Janusz Iwanicki
Tadeusz Pilarski
Mirosław Winikajtis

Przedmioty kolejowe

Mariusz Styk
Narcyz Manasterski
Konrad Felc
Krzysztof Zając

Przedmioty prawne

Sławomir Kozioł

Przedmioty logistyczno-spedycyjne

Iwona Jarlak
Adam Kautsch
Grzegorz Korba
Katarzyna Celińska

Technika biurowa i statystyka

Iwona Jarlak

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Katarzyna Molińska
Renata Borysiuk
Mariusz Styk

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat: 7:30-15:30
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 45
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu