Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Przedmioty zawodowe

Przedmioty mechatroniczne

Tomasz Dąbrowski
Janusz Iwanicki

Przedmioty elektroniczne

Tomasz Dąbrowski
Sławomir Szajner

Przedmioty elektryczne

Małgorzata Czujuk
Leszek Kapluk

Przedmioty teleinformatyczne
Krzysztof Wójcik

Przedmioty mechaniczne
Dorota Dyczko
Janusz Iwanicki
Tadeusz Pilarski

Przedmioty kolejowe

Mariusz Styk
Narcyz Manasterski
Krzysztof Zając

Przedmioty prawne

Sławomir Kozioł

Przedmioty logistyczno-spedycyjne

Iwona Jarlak
Adam Kautsch
Grzegorz Korba
Dorota Jegorow
Joanna Pawluk

Technika biurowa i statystyka

Iwona Jarlak

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Katarzyna Molińska
Renata Borysiuk
Mariusz Styk

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat: 7:30-15:30
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 4
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu dostępnośc