Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Dyrekcja szkoły

 

Dyrektor
mgr Dorota Bekasiewicz

 

Wicedyrektor
mgr Katarzyna Śliwińska-Koguciuk

 


Nauczyciele wspierający

Edukacja wojskowa

Sylwester Świś

Biblioteka szkolna

Marta Pągowska
Elżbieta Barczak

Doradca zawodowy

Małgorzata Kołodziejczyk

Pedagog

Agnieszka Panas

Pedagog specjalny
Marta Pągowska
 
Psycholog
Aleksandra Klajnert-Dudek

Wychowawcy internatu

Monika Gębicka
Agnieszka Baran
Beata Kondrasiuk
Agata Włodarczyk
Elżbieta Barczak

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat: 7:30-15:30
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 4
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu dostępnośc