Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Dyrekcja szkoły

 

Dyrektor
mgr Dorota Bekasiewicz

 

Wicedyrektor
mgr Katarzyna Śliwińska-Koguciuk

 


Nauczyciele wspierający

Edukacja wojskowa
i szkolenie proobronne

Marcin Zelent
Sylwester Świś

Biblioteka szkolna

Beata Szabat - Kudyba
Marta Pągowska
Elżbieta Barczak

Doradca zawodowy

Małgorzata Kołodziejczyk

Pedagog

Agnieszka Panas

Psycholog

Aleksandra Klajnert-Dudek
Danuta Nurczyk

Wychowawcy internatu

Monika Gębicka
Małgorzata Winkiewicz
Agnieszka Baran
Beata Kondrasiuk
Agata Włodarczyk
Elżbieta Barczak
Agnieszka Panas
Anna Kuczyńska
Marta Lewkowicz
Tomasz Misiewicz

Przedmioty ogólnokształcące

Język polski

Beata Jakubowska-Lipczak
Małgorzata Kołodziejczyk
Marta Pągowska
Beata Szabat-Kudyba

Język angielski

Vladyslava Khoinski
Magdalena Kulig-Konopka
Krzysztof Pawlik
Switłana Tereszczuk
Śnieżana Wojtczak
Katarzyna Łusiak

Język niemiecki

Agnieszka Bryk
Paweł Rachubik
Katarzyna Zoruk-Florek

Język rosyjski

Switłana Tereszczuk
Ewelina Śmigielska

Matematyka

Jolanta Grabczak
Ryszard Jagnicki
Aneta Łobodzińska

Historia i wiedza o społeczeństwie

Katarzyna Karamać
Beata Szabat-Kudyba

Fizyka i chemia

Dorota Bekasiewicz
Katarzyna Molińska
Jolanta Grabczak

Biologia i geografia

Katarzyna Śliwińska-Koguciuk
Maria Olucha

Wychowanie fizyczne

Tomasz Misiewicz
Mariusz Półtorak
Jacek Siry
Sylwester Świś
Robert Tarnowski

Przedmioty informatyczne

Krzysztof Woźniak
Daniel Samulak
Grzegorz Jegorow
Aneta Łobodzińska

Edukacja dla bezpieczeństwa

Renata Borysiuk

Plastyka

Ewa Słomczyńska

Podstawy przedsiębiorczości

Dariusz Biskupski
Monika Niedzwiecka

Religia

Renata Borysiuk
ks. Emil Skrobowski
ks. Marcin Pyda

Wychowanie do życia w rodzinie

Katarzyna Śliwińska-Koguciuk
Agnieszka Baran
Piotr Mazurek

Przedmioty zawodowe

Przedmioty zawodowe mechatroniczne

Tomasz Dąbrowski
Janusz Iwanicki

Przedmioty zawodowe elektroniczne

Tomasz Dąbrowski
Sławomir Szajner
Daniel Samulak

Przedmioty zawodowe elektryczne

Małgorzata Czujuk
Leszek Kapluk
Daniel Samulak

Przedmioty zawodowe teleinformatyczne

Krzysztof Wójcik
Krzysztof Woźniak

Przedmioty zawodowe mechaniczne

Dorota Dyczko
Janusz Iwanicki
Krzysztof Kubiak
Tadeusz Pilarski
Mirosław Winikajtis

Przedmioty zawodowe górnicze

Małgorzata Czujuk

Przedmioty zawodowe kolejowe

Mariusz Styk
Narcyz Manasterski

Przedmioty zawodowe prawne

Sławomir Kozioł

Przedmioty zawodowe logistyczno-spedycyjne

Iwona Jarlak
Adam Kautsch
Grzegorz Korba
Joanna Pawluk
Śnieżana Wojtczak

Technika biurowa i statystyka

Iwona Jarlak

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat:
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 45
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu