Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Zapomnieć o sobie - wspomnienie o ś.p. Januszu Skibińskim.

Zapomnieć o sobie, poświęcać się dla drugich w pracy zawodowej, w codziennym kontakcie z ludźmi, dla wszystkich – kochanej Rodziny, napotkanych ludzi i czynić tak zawsze.

skibinskiWiara dopomaga Ci, by czynić dobro, realizować rzeczy pozornie nie do zrobienia.
„Masz siły, dasz sobie radę, tylko ufaj i bądź sobą, nie zmieniaj się, trwaj”. Te słowa słyszałam i Wy także słyszeliście niejednokrotnie. Pomagały nam one żyć, przetrwać zło, chorobę, smutek, rozpacz. On znał nasze troski, pochylał się nad każdym z nas jak nad własnym dzieckiem. Zawsze z uśmiechem, spokojnie i taktownie podtrzymywał nas na duchu.
To na Niego zawsze można było liczyć, że pomoże, podniesie na duchu, uratuje mądrym słowem, wyrwie ze smutku i zniechęcenia.

A teraz… Żegnamy ś.p. Janusza Skibińskiego – człowieka o gołębim sercu, cudownego, niezapomnianego Nauczyciela, wspaniałego Dyrektora ZSZ nr 5 im. ks. Stanisława Staszica, Kuratora Oświaty w Chełmie, naszego Januszka – najlepszego przyjaciela jakiego można spotkać w życiu.

Pamiętacie? To On uratował naszą szkołę, gdy inne szkoły przyzakładowe były likwidowane.

Byłam przy Nim, widziałam jak walczył, nie o stanowisko czy budynki, walczył o Was – pracowników, uczniów dla których był najlepszym, mądrym Ojcem. Nigdy nie krzyczał, nie złorzeczył, nie gniewał się, nie skarżył, że ciężko, był cierpliwy, wyrozumiały, wrażliwy na ludzką krzywdę i niesprawiedliwość. Miał w sobie ogrom miłości dla całego świata i dzielił się nią z całym światem.

Pracę zawodową rozpoczął w maju 1971 r. w Cementowni „Chełm”, następnie pracował na stanowisku zastępcy kierownika Wydziału Mechanicznego. Od 1973 r. był nauczycielem przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Mechanicznych w Chełmie, wizytatorem metodykiem Kuratorium Oświaty i Wychowania w Chełmie, wicedyrektorem Zespołu Szkół Mechanicznych. W latach 1985 - 1994 pełnił funkcję dyrektora naszej szkoły. W 1997 r. przeszedł na emeryturę.

Dzieło życia ś.p. Janusza Skibińskiego jako Kuratora Oświaty to wybitne dokonania w pracy zawodowej, to stworzenie nowoczesnych chełmskich szkół wtedy, gdy jeszcze niewielu z nas słyszało o tym, że nadejdzie reforma.

Dla naszej szkoły był człowiekiem opatrznościowym, ocalił i ożywił szkołę, nadał jej nowy charyzmat. Stworzył technikum dzienne elektryczne i mechaniczne w ZSZ nr 5, doskonalił bazę szkoły, zorganizował pierwszą pracownię komputerową, wychował niezliczone rzesze absolwentów, którzy kochali swego Dyrektora jak prawdziwego Ojca.

W działalności pedagogicznej, w pracy zawodowej i społecznej utożsamiał się z myślami Henryka Sienkiewicza: Nie rzeczywistość sama, ale serce, z jakim ku niej przystępujemy, daje rzeczom kształty i kolory; oraz z myślami Heldera Camara : Jeśli marzy tylko jeden człowiek, pozostanie to tylko marzeniem. Jeżeli zaś będziemy marzyć wszyscy razem, będzie to już początek nowej rzeczywistości.

Największe dzieło Jego Życia to przede wszystkim dobro, które dawał innym w każdym miejscu pracy, dobro które zostało w nas.

Zawsze wierzył i wmawiał każdemu, że każdy z nas ma w sobie iskrę, talent, moc i siłę czynienia wielkich dzieł. Tworzył wokół siebie atmosferę spokoju, pewności, że wytrwamy! Niósł mądrą ciszę ducha, ratował bez zbędnych słów, dyskretnie, taktownie, skutecznie. Nie czynił zgiełku i zgiełku unikał, nie chciał poklasku ani podziękowań. Do ostatnich chwil życia otaczał swoim sercem, myślami naszą szkołę, żywo interesując się wszystkimi jej problemami, troskami, kłopotami, dzieląc wraz z nami smutki i radości.

My – pracownicy, przyjaciele, absolwenci, znajomi wraz z całą Rodziną pogrążeni w bólu i rozpaczy po stracie nieodżałowanego ś.p. Janusza Skibińskiego błagamy :
„Boże! Panie nad Panami! Sędzio Sprawiedliwy! Boże w Trójcy Jedyny! Dziękujemy Ci za najwspanialszy dar, za ś.p. Janusza Skibińskiego, którego postawiłeś w swojej niezmierzonej dobroci na drodze naszego życia.
Błagamy Cię Panie, wysłuchaj naszych modlitw i przyjmij Jego jasną duszę do Swojej Światłości.”

Ewa Gągała
Chełm, 28 czerwca 2004 r.

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat: 7:30-15:30
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 4
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu dostępnośc