Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Stanisław Pietrzak - wspomina żona Barbara

Stanisław Pietrzak

pietrzak sStanisław Pietrzak urodził się 13.01.1953 r. w Rudzie Opalin.

W roku 1971 ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową Kombinatu Cementowego „Chełm” w Chełmie.

W latach 1971 – 1992 pracował w Kombinacie Cementowym w Chełmie na różnych stanowiskach. Był między innymi elektromonterem na wydziale Chełm I i Chełm II, specjalistą do spraw remontów oraz przez wiele lat instruktorem praktycznej nauki zawodu.

W czasie swojej pracy zawodowej w Kombinacie Cementowym podnosił swoje kwalifikacje. W 1978r. ukończył Technikum Elektryczne, zdobywając tytuł technika elektroenergetyka. W 1981 r. ukończył kurs pedagogiczny w Gliwicach zgodnie z wówczas obowiązującymi przepisami. Ponadto zdobył uprawnienia spawalnicze do spawania elektrycznego i gazowego. Ciągle doskonaląc swoje umiejętności zawodowe, zdał egzaminy SEP, dające mu uprawnienia do pracy bez ograniczeń napięcia przy różnych urządzeniach elektrycznych. Posiadał uprawnienia do konserwacji wind towarowych, przy których w miarę potrzeb pracował jako konserwator.

W 1993 r. ukończył kurs pedagogiczny organizowany przez ODN w Chełmie zgodnie z nowymi wymogami dla nauczycieli do pracy w szkole. W latach 1994-2005 był pracownikiem Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 im ks. Stanisława Staszica w Chełmie na stanowisku nauczyciela praktycznej nauki zawodu. Jako nauczyciel zawodu brał aktywny udział w różnych przedsięwzięciach. Aktywnie włączył się w przeprowadzkę warsztatów szkolnych z ulicy Fabrycznej do firmy REMUR. Po wybudowaniu pierwszej części warsztatów szkolnych przy ulicy Jagiellońskiej w 1999 roku wraz z innymi nauczycielami układał instalację elektryczną w tym budynku. Po oddaniu do użytku tej części warsztatów wraz z innymi pracownikami warsztatów szkolnych aktywnie uczestniczył podczas kolejnej przeprowadzki warsztatów z REMURU na ul. Jagiellońską 29.

Pod jego nadzorem i między innymi przy jego pomocy w szkole zostały położone instalacje elektryczne salach 44, 45 i 38, w których zlokalizowano trzy pracownie komputerowe.

Wiosną 2005 roku był jednym z wykonawców stanowisk wykorzystywanych w czasie przeprowadzania nowych egzaminów zawodowych organizowanych po raz pierwszy dla zawodu elektryka w Zespole Szkół Zawodowych nr 5 w Chełmie w ramach Ośrodka Egzaminacyjnego OKE. Podczas tego egzaminu przygotowywał stanowiska dla kolejnych grup (egzaminy odbyły się w pierwszym tygodniu wakacji i trwały cały tydzień).

Po reorganizacji kształcenia praktycznego w latach 2005–2006 został pracownikiem Centrum Kształcenia Praktycznego w Chełmie nadal na stanowisku nauczyciela praktycznej nauki zawodu.

1 lipca 2006 odszedł na zasłużoną emeryturę. Zmarł 18 czerwca 2008 roku.

Barbara Pietrzak

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat: 7:30-15:30
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 45
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu