Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Leopold Matysko - wspomnienia

(1943-1998) nauczyciel wychowania fizycznego, pedagog, działacz sportowy.

matyskoUrodził się 8 października 1943 r. w Chełmie. Ukończył Technikum Przemysłu Leśnego w Zwierzyńcu. Dalszą edukację kontynuował w Chełmie, gdzie ukończył Studium Nauczycielskie. Dalsze kształcenie kontynuował w Białej Podlaskiej, gdzie ukończył Bialską Akademię Wychowania Fizycznego.

Pracę zawodową rozpoczął w 1962 r. Od 1 września 1965 r. pracował jako wychowawca internatu i nauczyciel w Zwierzyńcu. W Chełmie pracę zawodową rozpoczął 16 listopada 1973 r. jako wychowawca internatu w Zespole Szkół Zawodowych Kombinatu Cementowego "Chełm" w Chełmie, a następnie od 1 września 1975 r., jako nauczyciel wychowania fizycznego. Doceniony za kompetencje oraz zaangażowanie, w sierpniu 1980 został powołany na funkcję wicedyrektora Szkoły. Jako nauczyciel wychowania fizycznego uzyskał II stopień specjalizacji zawodowej w zakresie kultury fizycznej. Był założycielem Szkolnego Koła Sportowego, a jego wychowankowie zajmowali czołowe miejsca w rozlicznych zawodach sportowych w regionie i kraju. Jednocześnie należał do grupy lokalnych animatorów krzewienia sportu i turystyki oraz zdrowego życia młodzieży. Pod koniec 1978 r., wraz z J. Dąbskim opracował szkolny program nauczania wychowania fizycznego. Jego koncepcja została powiązana z systemem sprawdzianów specjalistycznych, w ramach których obaj nauczyciele monitorowali sprawność oraz przygotowywali uczniów do udziału w zawodach sportowo-obronnych, a także do przyszłej obowiązkowej służby wojskowej. W ramach programu rozpoczęto, z licznymi sukcesami, przygotowania uczniów do udziału w zawodach biatlonowych, na szczeblu lokalnym oraz ogólnopolskim. W tym okresie na szczególną uwagę zasługuje fakt, że szkoła jako jedyna w województwie, prowadziła systematyczną naukę pływania dla uczniów. Zajęcia odbywały się w wolne soboty, początkowo na pływani w Świdniku, dokąd uczniów przewoził autobus Cementowni, a od 1988 r. zajęcia przeniosły się do nowo otwartej pływalni przy SP 8 w Chełmie. 

Społecznik znany w środowisku jako "Poldek" działał w wielu stowarzyszeniach i organizacjach. Min:  TKKF, LOK, SZS, PTTK i ZHP. W latach 1975-1982 wraz z kolejnym pasjonatem piłki siatkowej - Lucjanem Dworuchą był trenerem sekcji piłki siatkowej KS "Cement" Chełm. W latach 1990-93 pełnił funkcję wiceprezesa ZW TKKF w Chełmie. W tym czasie doprowadził do utworzenia w Chełmie ligi zakładów pracy w koszykówce i piłce siatkowej oraz masowej imprezy narciarskiej o "Puchar Czesława Ściubaka" na szczeblu wojewódzkim  (pierwsze zawody 10.03.1976). W roku 1980 r. uczniowie ZSZ Kombinatu Cementowego Chełm pod kierunkiem L. Matysko, w wojewódzkim konkursie: "Budujemy obiekty sportowe w czynie społecznym" zdobyli 1 miejsce, a szkoła otrzymała w nagrodę finansową w wyskokości ówczesnych 80.000 złotych.

Leopold Matysko za pracę społeczną i zawodową otrzymał: "Medal Komisji Edukacji Narodowej", "Honorową Złotą Odznakę TKKF", "Brązową Odznakę Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej", "Złoty Krzyż Zasługi", "Odznakę Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu", "Medal 40-lecia Polski Ludowej", "Medal za Zasługi w Rozwoju Sportu Szkolnego" i "Odznakę Zasłużony dla Kombinatu Cementowego w Chełmie".

Zmarł nagle 29 grudnia 1998 r. (w chwili przechodzenia na emeryturę).
Został pochowany 31.12.1998 na Cmentarzu Komunalnym w Chełmie (lokalizacja grobu: g/7/1/7)

Mariusz Półtorak

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat: 7:30-15:30
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 45
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu