Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Procedury postępowania w Internacie ZSEiT w Chełmie w okresie zagrożenia COVID-19

Zapraszamy do internatu

Internat
Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm
tel. (82) 563-21-17

Internat Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie jest placówką opiekuńczo-wychowawczą, koedukacyjną, wspomagającą funkcję wychowawczą szkoły, zapewniającą całodobową opiekę.

Internat szkoły, zlokalizowany w bezpośrednim jej sąsiedztwie, stwarza uczniom spoza Chełma bardzo dobre warunki do mieszkania i uczenia się.

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat: 7:30-15:30
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 4
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu dostępnośc