Zapraszamy do internatu

Internat
Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm
tel. (82) 563-21-17

Internat Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie jest placówką opiekuńczo-wychowawczą, koedukacyjną, wspomagającą funkcję wychowawczą szkoły, zapewniającą całodobową opiekę.

Internat szkoły, zlokalizowany w bezpośrednim jej sąsiedztwie, stwarza uczniom spoza Chełma bardzo dobre warunki do mieszkania i uczenia się.