Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Pożegnanie maturzystów w internacie

Internat - miejsce, które we wspomnieniach absolwentów obrasta w legendy. Które właściwej oceny nabiera dopiero z oddalenia – z perspektywy, po zakończeniu szkoły. Wtedy dopiero widać, czym był dla tych, którzy spędzili w nim kilka niepowtarzalnych lat swej pięknej, jedynej młodości.

W dniu 27 kwietnia 2022r. w naszym internacie odbyło się uroczyste pożegnanie absolwentów W odświętnie przygotowanej świetlicy spotkali się pani kierownik, wychowawcy, mieszkańcy internatu oraz przede wszystkim tegoroczni absolwenci.

Tydzień Zdrowia w internacie

W dniach od 21.03.2022 – 25.03.2022 r. w Internacie ZSEiT obchodziliśmy Tydzień Zdrowia, którego głównym celem była promocja zdrowego stylu życia, właściwego odżywiania oraz promowanie życia wolnego od nałogów, kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych u wychowanków. W związku z inicjatywą przygotowane zostały na korytarzu internatu gazetki na temat prawidłowej diety, zdrowia fizycznego i psychicznego oraz zagrożeń związanych z uzależnieniami.(p. Agata Włodarczyk i Małgorzata Winkiewicz).

Dzień kobiet w internacie - 2022

8 marca świętowaliśmy w internacie Dzień Kobiet. Imprezę poprowadzili Bartłomiej Stachniuk i Piotr Chwaleba. Zgodnie z internacką tradycją wysłuchaliśmy sentencji związanych z usposobieniem Kobiet oraz nasze koleżanki zostały poddane próbie rozpoznawania męskich sprzętów. Wyszły z niej zwycięsko pokazując nam, że nie brakuje im "pierwiastka męskiego".

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat:
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 45
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu