Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Lata 1959 - 1969

1959

- powołanie Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Pracujących Cementowni "Chełm" zarządzeniem nr 278 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 7 października 1959r.

1960

- wrzesień: uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Zasadniczej Szkole Zawodowej dla pracujących Cementowni "Chełm";
- zlokalizowanie szkoły przy Szkole Rzemiosł Budowlanych w byłym Gmachu PKWN;
- powierzenie kierownictwa szkoły Romanowi Germacie;
- powołanie szkolnej organizacji ZMS, z inicjatywy której powstają koła zainteresowań: fotograficzne i sekcje sportowe: koszykówki, siatkówki,lekkiej atletyki i piłki nożnej.

1961

- zwiększa się liczba oddziałów - łącznie do szkoły uczęszcza 166 uczniów.

1962/1963

- zmiana nazwy szkoły na Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Pracujących Lubelskich Zakładów Przemysłu Cementowego.

1964/1965

- przeniesienie szkoły do budynku przy ulicy Fabrycznej 3.Obiekt posiadał 3 sale lekcyjne, bibliotekę, gabinet fizyczny, kancelarię oraz gabinet dyrektora;
- dyrektorem szkoły zostaje inż. Wiesław Zawadzki;
- funkcję kierownika warsztatów szkolnych obejmuje inż. Zbigniew Ilczuk;
- szkoła otrzymuje internat na 50 miejsc zlokalizowany w hotelu robotniczym Cementowni "Chełm" przy ulicy 22 Lipca;
- rozpoczyna działalność drużyna ZHP; - młodzież szkolna obejmuje opiekę nad Ogródkiem Jordanowskim LZPC.

1966

- 22 maja: na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dyrektor szkoły przedstawił plan budowy nowego budynku szkolnego wraz z salą gimnastyczną i internatem.

1968

- dyrektorem szkoły zostaje inż. Antoni Kot, kierownikiem warsztatów szkolnych Marian Kostka;
- rozpoczyna działalność Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod batutą Józefa Szyporta.

1969

- 25 listopada: rozpoczęcie budowy obiektów szkolnych przy ulicy Jagiellońskiej 29;
- powstaje ognisko TKKF; prezesurę koła powierzono mgr Marianowi Adamczukowi;
- utworzenie Wieczorowego Technikum Chemiczno - Ceramicznego;
- kierownikiem internatu zostaje Leszek Szajewski;
- powołanie do życia Szkolnej Organizacji LOK;

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat: 7:30-15:30
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 45
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu