Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Lata 1981 - 1990

1981

- powstanie drużyny harcerskiej;
- zajęcie przez młodzież II miejsca w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy z zakresu Obrony Cywilnej oraz I miejsca w eliminacjach III stopnia Teleturnieju Marynistycznego "Polska leży nad Bałtykiem”.

1982

- zorganizowanie przez młodzież szkolną pod kierunkiem prof. Jana Mazurkiewicza Izby Harcerskiej;
- luty: zwycięstwo mgr Jana Dąbskiego w Plebiscycie na najlepszego Nauczyciela i Mistrza;
- wrzesień: utworzenie Technikum dla Pracujących na podbudowie ZSZ o specjalności: maszyny i urządzenia budowlane.

1983

- powołanie na stanowisko zastępcy dyrektora szkoły mgr Ryszarda Dukały.

1984

- zmarł mgr inż. Adam Dyląg, zasłużony nauczyciel przedmiotów zawodowych.

1985

- dekoracja sztandaru szkoły złotą odznaką "Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych";
- zastępcą dyrektora szkoły zostaje mgr Czesława Dworucha;
- czerwiec: obchody 25-lecia szkoły Cementowni "Chełm";
- wrzesień: powołanie na stanowisko dyrektora szkoły mgr inż. Janusza Skibińskiego;
- 10 listopada: udział uczniów w Młodzieżowym Forum Wyborczym oraz konkursie "Parlamentaryzm Polski Ludowej", opiekun Elżbieta Iwaniec.

1986

- luty - marzec: udział drużyny szkolnej w składzie: Krystyna Walczuk, Marek Kiczyński, Grzegorz Budynkiewicz jako reprezentacji województwa chełmskiego w II Zimowych Igrzyskach ZSMP w Szklarskiej Porębie - zajęcie 14 miejsca; 9 miejsce w biegu na 5 km wywalczył uczeń Marek Kiczyński.
- maj: udział młodzieży w XXIII Okręgowej Spartakiadzie Budowlanych Szkół Przyzakładowych; zakwalifikowanie się ucznia Marka Pacana do finału centralnego biegu na 1500 m, zajęcie III miejsca.
- grudzień: udział uczniów w pracach Miejskiej Rady Młodzieży Szkolnej.

1987

- III Zimowe Igrzyska Sportowe ZSMP w Szczyrku (uczeń Marek Kiczyński zajął 8 miejsce w biegu na 5 km, uczeń Zbigniew Groszek - 21 miejsce w saneczkarstwie, mgr Jan Dąbski - 22 miejsce w biegu na 10 km);
- 1 września: rozpoczyna działalność powołane Decyzją nr 6 Wojewody Chełmskiego z dnia 25 lutego 1987 - 5 - letnie Technikum Elektryczne na podbudowie szkoły podstawowej o specjalności elektroenergetyka;
- 16 - 18 września: udział uczniów naszej szkoły w XII Ogólnopolskim Rajdzie Grunwaldzkim Młodzieży Szkolnej.

1988

- 9-12 czerwca: Zajęcie przez młodzież 8 miejsca w VII Ogólnopolskiej Spartakiadzie Sportów Obronnych ZSMP w Grudziądzu.

1989

- 26 czerwca: uchwała Rady Pedagogicznej o zawieszeniu (wstrzymaniu) używania przez Zespół Szkół Zawodowych Kombinatu Cementowego "Chełm" imienia Bolesława Bieruta;
- 1 września: rozpoczyna działalność 5 - letnie Technikum Mechaniczne na podbudowie szkoły podstawowej o specjalności: maszyny i urządzenia budowlane.

1990

- 31 sierpnia: podporządkowanie pracowników administracji szkoły zatrudnionych dotychczas przez Kombinat Cementowy "Chełm" dyrektorowi szkoły;
- 1 września: zmiana nazwy: Wydzielony Hotel dla Pracowników Młodocianych Kombinatu Cementowego "Chełm" na Internat Zespołu Szkół Zawodowych Kombinatu Cementowego "Chełm";
- 13 października: młodzieżowa sesja przyrodnicza "W obronie przyrody i w imieniu Ziemi " zorganizowana przez Szkolne Koło LOP z okazji Chełmskich Dni Obrony Przyrody.

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat: 7:30-15:30
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 45
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu