Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Lata 2001 - 2007

2001

- 27 luty: drużyna w składzie: Paweł Hałas, Piotr Guz i Artur Woś zajmuje V miejsce na eliminacjach okręgowych Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego;
- kwiecień: przekazanie do bibliotek chełmskich i lubelskich szkolnych wydawnictw: "Zapisane w pamięci i w sercu", "Pamięć i serce" oraz gazetek "Sekta";
- 22 kwietnia: uczniowie: Grzegorz Gajewski, Łukasz Bąk i Marcin Malec zajmują IV miejsce w eliminacjach okręgowych Turnieju Wiedzy o Wynalazczości;
- 1 maja: podpisanie umowy z Wyższą Szkołą Morska w Szczecinie o połączeniu egzaminu dojrzałości z egzaminem wstępnym na uczelnię;
- 17 maja: uczniowie uczestniczą w zorganizowanej przez zarząd PCK kweście „Pomagajmy potrzebującym - bądź z nami".
- maj - czerwiec: organizacja wystawy "Ludzie, wzruszenia, lata.... " w Bibliotece Pedagogicznej w Chełmie;
- czerwiec: wyróżnienie w Konkursie Młodych Mistrzów Techniki (etap okręgowy) za pracę dyplomową "Elektroniczny system przywoływania" otrzymali: Daniel Olczyk, Jarosław Grela, Zbigniew Król;
- sierpień: I Obóz Szkoleniowo - Wypoczynkowy Klas Wojskowych. Klasa z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 w Chełmie zostaje najlepszą klasą wojskową;
- 1 września: powołanie mgr inż. Dariusza Rodewalda na stanowisko zastępcy dyrektora szkoły. Funkcję tę pełnił do 31 VIII 2002 roku;
- wprowadzenie w dwóch klasach trzecich Technikum Elektronicznego innowacji pedagogicznej – informatycznej;
- w szkole powstaje Klub Europejski;
- 5-7 października: I Sympozjum Klas Wojskowych zorganizowane w naszej szkole;
- październik - listopad: przeniesienie warsztatów szkolnych do nowego obiektu przy ul. Jagiellońskiej;
- 6 listopada: obchody Dnia Patrona połączone z konkursem wiedzy o ks. Stanisławie Staszicu;
- 6 grudnia: przekazanie darów zebranych w szkole przez Samorząd Uczniowski dzieciom z Pogotowia Opiekuńczego w Chełmie. Akcję połączono z "Mikołajkami".

2002

- styczeń: kierownikiem internatu zostaje Małgorzata Winkiewicz;
- uczniowie Adam Forysiuk i Adrian Łomański reprezentują naszą szkolę w rejonowej Olimpiadzie Wiedzy o Unii Europejskiej;
- 22 stycznia: w ramach I Ogólnopolskiej Konferencji SODN odbywa się blok zajęć: „Europejski wymiar kształcenia w szkole zawodowej" przygotowany przez dyrekcję i nauczycieli naszej szkoły; - 27 stycznia - 2 lutego: w Internacie naszej szkoły odbywa się zimowisko szkoleniowo - wypoczynkowe klasy wojskowej; - luty: działalność rozpoczyna szkolna sekcja biegów i marszy na orientację; - 16 marca: uczniowie Kamil Guz i Mirosław Szajner zajmują III i VI miejsce w otwartych Wojewódzkich Mistrzostwach Wiedzy Informatycznej LOK; - marzec: Multimedialna promocja szkoły w gimnazjach w ramach promocji szkoły; - 25 marca: odbywa się "Konkurs Biblijny"; - 19 kwietnia: po raz pierwszy odbywają się Dni Otwarte Szkoły; - 27 kwietnia: udział szkoły w I Forum Edukacyjnym; - 3 maja: Poczet Sztandarowy Szkoły uczestniczy w centralnych obchodach rocznicowych przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie; - 19 - 31 maja: wizyta robocza delegacji uczniów i nauczycieli u partnera włoskiego i niemieckiego w ramach programu Socrates;- zespół nauczycieli: Lech Strawa, Krzysztof Woźniak, Krzysztof Rejent, Edyta Kautsch opracowują dokumentację dotyczącą organizacyjnych i merytorycznych przedsięwzięć dotyczących rozwoju edukacji informatycznej w ZSZ nr 5 w ramach projektu "Pracownia komputerowa w każdej szkole". Pozyskanie kolejnych 20 komputerów;
- czerwiec: zostaje podpisana umowa miedzy Zespołem Szkół Zawodowych Nr 5 a Nadbużańskim Oddziałem Straży Granicznej w Chełmie w sprawie utworzenia klas ze szkoleniem proobronnym.
- 5 czerwca: uczeń Radosław Woliński decyzją Rady Pedagogicznej otrzymuje plakietę "Wybitny absolwent ZSZ nr 5 im. ks. Stanisława Staszica";
- 9-22 czerwca: II Obóz Szkoleniowo - Wypoczynkowy dla klas profilowanych wojskowo w Garczynie koło Kościerzyny.
- Klasa reprezentująca naszą szkołę po raz drugi otrzymuje tytuł najlepszej klasy wojskowej;
- 17 czerwca: wizyta oraz spotkanie z młodzieżą wicepremiera - ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Krzysztofa Janika;
- 25-26 czerwca: odbywają się egzaminy sprawnościowe oraz testy psychologiczne dla kandydatów do klas wojskowych;
- 20 czerwca - 15 września: organizacja wystawy zdjęć w Bibliotece Publicznej zatytułowana "Z Socratesem po Europie" prezentująca wyjazd delegacji nauczycieli i uczniów do Włoch i Niemiec;
- 29 sierpnia: Pani Marzena Prożogo zostaje wicedyrektorem szkoły. Funkcję tę pełni do 31 VIII 2003 roku;
- 1 września: Mirosław Sząjner po raz drugi zostaje stypendystą Prezesa Rady Ministrów;
- wprowadzenie kolejnych klas, w których realizowany jest program innowacyjny: Elektronicznego Liceum Profilowanego ze szkoleniem proobronnym (w porozumieniu z NOSG) oraz Technikum Elektronicznego ze szkoleniem prowojskowym (w porozumieniu z JW. 4819);
- przystosowanie pomieszczeń i wykonanie remontu instalacji elektrycznej przez nauczycieli szkoły na potrzeby pracowni informatycznej, do której sprzęt został uzyskany w ramach projektu "Pracownia internetowa w każdej szkole";
- Dyrekcja wraz z grupą uczniów uczestniczy w Lublinie w obchodach święta III Brygady Zmechanizowanej;
- wrzesień - listopad: adaptacja pomieszczeń w budynku internatu na potrzeby pracowni elektronicznej;
- październik: udział uczniów w projekcie Chełmskiej Biblioteki Publicznej "Mała szkoła bankowości'';
- 15 listopada: organizacja pokazu firmy Intel w ramach projektu Prezydenta RP "Internet w szkołach";
- 18 listopada: finał konkursu wiedzy o Patronie Szkoły;
- 6-8 grudnia: odbywa się w szkole II Sympozjum Klas Wojskowych, podczas którego opracowane zostają standardy wymagań dla uczniów kończących szkolenie wojskowe.

2003

- 2 stycznia: przejście na emeryturę długoletniej kierowniczki internatu Pani Haliny Okoń, nowym kierownikiem internatu zostaje Pani Małgorzata Winkiewicz;
- 18 stycznia: uczniowie: Adam Forysiuk i Tomasz Brzyszko reprezentują szkolę w okręgowych eliminacjach Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej;
- 26 stycznia - 3 lutego: na terenie Jednostki Wojskowej odbywa się Zimowisko Szkoleniowo - Wypoczynkowe dla klas wojskowych i proobronnych. W zimowisku uczestniczy trzecia klas wojskowa z Liceum Ogólnokształcącego z Gdyni;
- 28 lutego: uczeń Krzysztof Majewski zostaje laureatem etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy Elektronicznej i Elektrycznej "Euro-Elektra" i zostaje zakwalifikowany jako jedyny z województwa lubelskiego do etapu centralnego;
- 4 kwietnia: po raz drugi odbywają się Dni Otwarte Szkoły;
- 5 kwietnia: uczniowie Łukasz Maliszewski i Grzegorz Margola zajmują VII i XIV miejsce w finale Konkursu Wiedzy Społeczno - Ekonomicznej „Transformacja społeczno - gospodarcza w państwach Grupy Wyszehradzkiej w kontekście integracji europejskiej" zorganizowanym przez Wyższą Szkołe Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Chełmie;
- 8 kwietnia: w szkole odbywa się prareferendum poświęcone przystąpieniu Polski do struktur Unii Europejskiej;
- 24 kwietnia: odbywa się finał I Edycji Szkolnego Konkursu Wiedzy o Chełmie "Chełmski Omnibus";
- maj: Dyrekcja wraz z uczniami uczestniczy w obchodach święta Straży Granicznej. Decyzją Rady Pedagogicznej komendantowi NOSG ppłk. Markowi Dominiakowi zostaje wręczona honorowa plakieta Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 w Chełmie z podobizną Patrona Szkoły;
- 9 maja: praca dyplomowa Mirosława Szajnera pt. "Mikroprocesorowy sterownik zegara szkolnego" otrzymuje I miejsce i zostaje zakwalifikowana do finału centralnego Turnieju Młodych Mistrzów Techniki;
- 30 maja: Reprezentacja szkoły uczestniczy w „Europikniku" organizowanym przez Urząd Miasta Chełma;
- czerwiec: decyzją Rady Pedagogicznej Mirosław Szajner otrzymuje honorową plakietę „Wybitny absolwent ZSZ nr 5 im ks. Stanisława Staszica;
- 12 czerwca: Pani Dyrektor wraz z grupą uczniów w trakcie uroczystego rozstrzygnięcia konkursu firmy Intel „Internet w szkołach” odbywającego się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbiera nagrodę za zajęcie II miejsca (7 zestawów komputerowych wraz z monitorami LCD i drukarką);
- 22 czerwca - 4 lipca: w Garczynie odbywa się kolejny Obóz Szkoleniowo - Wypoczynkowy dla klas profilowanych wojskowo;
- 23 - 24 czerwca: egzaminy sprawnościowe i psychologiczne dla kandydatów do klas proobronnych;
- 24 czerwca: uczniowie Łukasz Obydź, Kamil Lackowski i Michał Czerniej otrzymują wyróżnienie w kategorii dziennikarskiej za prezentację multimedialną „Włoskie ślady w Chełmie" w konkursie „Odczytywanie Europy - europejskie dziedzictwo kulturowe małych ojczyzn" zorganizowanym przez Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN" w Lublinie;
- lipiec: udział grupy uczniów w zajęciach "Wakacje z ekonomią" zrealizowanych przez Chełmską Bibliotekę Publiczną przy współpracy ze Szkołą Wyższą im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Chełmie, opiekun Ewa Milaszkiewicz;
- 27 lipca: zmarł Adolf Popielnicki - dyrektor szkoły w latach 1980 – 1985;
- sierpień - wrzesień: przejęcie wyposażenia z likwidowanych warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Mechanicznych;
- wrzesień: klasy o profilu wojskowym i proobronnym uczestniczą w biwakach szkoleniowych w Puszczy koło Żmudzi;
- Przemysław Kwiatkowski zostaje stypendystą Prezesa Rady Ministrów;
- podczas pielgrzymki maturzystów dokonano zawierzenia szkoły opiece Matki Boskiej w związku z V rocznicą nadania szkole imienia księdza Stanisława Staszica;
- 1 września: utworzone zostają dwie kolejne klasy Elektronicznego Liceum Profilowanego, w których realizowana jest innowacja pedagogiczna - szkolenie proobronne;
- październik: uczniowie przyznają tytuł „Honorowego Superbelfra" pani dyrektor Ewie Gągale, a zaszczytny tytuł „Superbelfra" panu Janowi Dąbskiemu;
- odbywa się literacki konkurs "Patron w oczach uczniów";
- w Lublinie odbywa się II etap Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Euro-Elektra, w którym uczestniczyła grupa uczniów: Bąkiewicz Sebastian, Bentkowski Sławomir, Mazur Dawid, Kryszczuk Przemysław, Margola Grzegorz, Kwiatkowski Przemysław, Zwierzyński Marek;
- 14 października: Pan Jan Dąbski zostaje wyróżniony za efektywną i długoletnią pracę Nagrodą Ministra Edukacji;
- listopad: finał konkursu: Stanisław Staszic Patron Szkoły;
- obchody V Rocznicy nadania imienia szkole oraz Dzień Patrona, ślubowanie i pasowanie uczniów klas wojskowych i proobronnych;
- grupa uczniów: Przemysław Kwiatkowski, Maria Wróbel, Łukasz Sobczuk uczestniczy w wojewódzkim etapie Olimpiady Wiedzy Technicznej;
- odbywa się "Konkurs Biblijny".

2004

- 18 marca: grupa 27 uczniów uczestniczy w międzynarodowym konkursie matematycznym "Kangur";
- 21 marca: grupa uczniów bierze udział w turnieju szachowym o puchar prezesa TKKF;
- kwiecień: odbywa się II edycja szkolnego konkursu „Chełmski Omnibus";
- odbywa się uroczystość upamiętniająca zbrodnię katyńską połączona ze spotkaniem z siostrą zamordowanego w Katyniu oficera polskiego Panią Stefanią Gońską;
- czerwiec: odbywa się Turniej Młodych Mistrzów Techniki - Uczniowie: Jarosław Chybel, Adam Kulawiak i Adam Forysiuk pod opieką Tomasza Okonia wykonali pracę dyplomową, za którą otrzymali wyróżnienie na etapie okręgowym;
- zespół uczniów w składzie: Monika Hołub i Paweł Kogutiuk zajęli II miejsce w I powiatowym konkursie o Tadeuszu Kościuszce w Dubience; w tym samym konkursie II miejsce indywidualnie zajęła Monika Hołub;
- 3-4 czerwca: grupa uczniów Technikum Elektronicznego: Przemysław Kwiatkowski, Mateusz Łukomski, Adam Lewczyk uczestniczy w finale centralnym XXIV Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości;
- 4 czerwca: uczniowie: Monika Hołub, Maria Wróbel, Marek Zwierzyński, Marcin Zając, Tadeusz Mycan, Przemysław Jankowski za udział w międzyszkolnym konkursie o gen. Zygmuncie Bohusz - Szyszce otrzymali nagrody i wyróżnienia;
- 6 czerwca: odbywa się druga edycja szkolnego konkursu wiedzy o historii Chełma „Chełmski Omnibus";
- październik: wydanie tomiku poetyckiego ucznia Pawła Barygi i zbiorowego tomiku wierszy uczniów z lat 1993-2004;
- odbywa się szkolny konkurs wiedzy o kulturze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii;
- 10 października: odbywa się szkolny etap Olimpiady Wiedzy Technicznej; do etapu wojewódzkiego odbywającego się 21 stycznia zakwalifikowała się grupa uczniów z naszej szkoły: Maria Wróbel, Przemysław Kwiatkowski, Paweł Kniaziuk;
- 14 października: uhonorowanie Pana mgr Jana Dąbskiego odznaczeniem Złoty Krzyż Zasługi, a Pana mgr inż. Wiesława Ludwikowa Brązowym Krzyżem Zasługi;
- mgr inż. Elżbieta Lipska otrzymuje nagrodę Ministra Edukacji Narodowej, uhonorowanie nagrodą Kuratora Lubelskiego: Pani mgr Teresy Maryjańskiej, Pana mgr Krzysztofa Woźniaka, Pana mgr Ryszarda Dukały;
- 28 października: odbywa się szkolny etap Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej "Euro-Elektra". Do drugiego etapu zakwalifikowało się sześciu uczniów: Rafał Czyżewski, Daniel Popek, Przemysław Kwiatkowski, Maria Wróbel, Paweł Kniaziuk, Marek Zwierzyński;
- 3 listopada: uczennica Monika Hołub zajmuje III miejsce w I powiatowym konkursie historycznym na temat 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej;
- 26 listopada: odbywa się konkurs matematyczny „Matematyka Plus”;
- 7 grudnia: odbywa się powiatowa sesja literacka „Witold Gombrowicz - prozaik, dramaturg, eseista” przygotowana przez Klub Przyjaciół Biblioteki oraz Koło Miłośników Wiersza pod kierunkiem Mirosławy Dromlewskiej;
- 17 grudnia: obchody Dnia Patrona, Konkurs Wiedzy o Patronie - laureatem została Natalia Czerwińska.

2005

- 14 lutego: akcja charytatywna Dar Serca na rzecz chorego kolegi Arka Bednarczuka;
- 28 lutego: odbywa się sesja szkolna „XXI wiek wiekiem kłamstwa?” – sesję przygotowały: Małgorzata Kołodziejczyk, Mirosława Dromlewska, Edyta Kautsch, Beata Jakubowska - Lipczak;
- odbywa się spotkanie młodzieży z psychologiem Anną Grzesiuk „ Manipulacja – sposoby”;
- 4 kwietnia: apel poświęcony pamięci Papieża Jana Pawła II. Montaż słowno - muzyczny dla uczczenia pontyfikatu Jana Pawła II pt. „Miłość mi wszystko wyjaśniła” przygotowały: Genowefa Palec, Marta Wróblewska, Małgorzata Kołodziejczyk;
- odbywa się Polsko-Ukraiński konkurs fizyczny „Lwiątko”;
- 8 kwietnia: w szkole odbywają się XXV eliminacje okręgowe Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości; drużyna w składzie: Krystian Panasiewicz, Przemysław Kwiatkowski, Mateusz Łukomski zajmuje IV miejsce;
- 14 kwietnia: Dzień Otwarty Szkoły, w ramach którego odbywa się dzień kultury niemieckiej przygotowany przez: Agnieszkę Nowacką, Agnieszkę Grzegorczyk, Magdalenę Nadolską;
- 23 kwietnia - 1 maja: grupa pięciu uczniów i czterech nauczycieli odbyła partnerską wizytę do Gardanne we Francji w ramach projektu Sokrates Comenius;
- 31 maja - 3 czerwca: wizyta grupy czterdziestu pięciu uczniów i nauczycieli z Salzwedel, Bensheim i Gardanne. W programie pobytu znalazły się m.in. wizyta u Prezydenta Miasta oraz wycieczka do Zamościa, Lublina, Kazimierza Dolnego, Włodawy;
- 8 czerwca: podsumowanie konkursów młodzieżowych i wynalazczych oraz konkursu "Chełmski wynalazek roku". Uczeń Łukasz Sobczuk otrzymał nagrodę za pracę dyplomową, która zajęła I miejsce w finałach okręgowych Turnieju Młodych Mistrzów Techniki;
- uhonorowanie pani mgr inż. Elżbiety Lipskiej Brązowym krzyżem zasługi, wyróżnienie zgłoszone przez Regionalny Klub Techniki i Racjonalizacji;
- 31 lipca: podsumowanie projektu Sokrates Comenius pt. „Struktura zawodów w regionach europejskich - porównanie, analiza, wnioski” realizowanego od 1 VIII 2004 do 31 VII 2005. Koordynatorem projektu w naszej szkole była pani Elżbieta Lipska;
- 1 września: powołanie mgr Ewy Koziej na stanowisko zastępcy dyrektora szkoły. Funkcję tę pełniła do 31.VIII. 2006 roku;
- 23 września: stypendystami Prezesa Rady Ministrów zostają uczniowie: Agnieszka Grochowalska i Krystian Panasiewicz;
- październik: uhonorowanie Pani mgr Mirosławy Dromlewskiej Srebrnym Krzyżem Zasługi;
- 20 grudnia: obchody Jubileuszu 45- lecia Szkoły. Inauguracja Centrum Kształcenia Praktycznego, honorowy patronat objął Prezydent Miasta Chełm Krzysztof Grabczuk.

2006

- luty: obóz szkoleniowy klas proobronnych;- 22 - 30 kwietnia: wizyta uczniów i nauczycieli w partnerskiej szkole w niemieckim Bensheim;
- 8 czerwca: III spartakiada: Nauka, sport, zabawa pod parasolem prawa – IV miejsce w klasyfikacji generalnej, I miejsce w turnieju piłki nożnej chłopców;
- 26 czerwca - 4 lipca: obóz letni klas proobronnych – Włodawa;
- 1 września: powołanie mgr Marzeny Prożogo i mgr inż. Sławomira Szajnera na stanowiska zastępców dyrektora szkoły. Funkcję tę pełnili do 31 VIII 2007;
- 10 października: Wybór Pani Agnieszki Baran na Rzecznika Praw Ucznia;
- 27 października: rozstrzygnięcie X Ogólnopolskiego Konkursu „Europrodukt”. I miejsce – ZSZ Nr 5 za projekt „ Struktura zawodów europejskich – porównanie, analiza, wnioski.” Koordynatorem szkolnym tego przedsięwzięcia była Elżbieta Lipska, całość trzyletniego projektu wspierał Prezydent Miasta Chełm – Krzysztof Grabczuk;
- 28 listopada: I powiatowy Konkurs Historyczny: „Życie i działalność społeczno - polityczna ks. Stanisława Staszica”. Patronat nad konkursem objął Urząd Miasta Chełm i Starostwo Powiatowe w Chełmie. I miejsce w kategorii drużynowej – ZSZ Nr 5 w Chełmie, w kategorii indywidualnej – II miejsce Angelika Zając;
- 29 listopada: Sesja pt. „ Stanisław Staszic – społecznik i patriota” zorganizowana przez Mirosławę Dromlewską, Zofię Liszun, Renatę Górkę, Barbarę Czyż i Katarzynę Śliwińską – Koguciuk dla uczniów Szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego i podkarpackiego. Sesja odbyła się w Chełmskim Domu Kultury, honorowy patronat – Prezydent Miasta Chełm oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie;
- 5 grudnia: Międzyszkolna Konferencja „Uzależnienia i zagrożenia dla systemu wartości” przygotowana przez nauczycieli: Małgorzatę Kołodziejczyk, Małgorzatę Ewę Kołodziejczyk, Katarzynę Śliwińską – Koguciuk, Elżbietę Samulak, Mariusza Półtoraka, Jacka Sirego;
- 20 grudnia: uroczystości nadania imienia majora Tadeusza Persza Placówce Straży Granicznej w Horodle. Naszą szkołę na uroczystościach reprezentowała klasa I L oraz przedstawiciele klas drugich z innowacją proobronną, Poczet Sztandarowy, Pani Dyrektor Ewa Gągała oraz nauczyciele Henryk Józiuk, Jan Dąbski, Marta Wróblewska.

2007

- 22 stycznia: Obchody Dnia Patrona Szkoły: msza święta, apel i ślubowanie uczniów klas pierwszych, wręczenie dyplomów i nagród książkowych laureatom Szkolnego Konkursu Wiedzy o Patronie Ks. Stanisławie Staszicu;
- 11 - 17 lutego: obóz klas proobronnych – Włodawa;
- 20 marca: warsztaty dziennikarskie pod hasłem „Reportaż jako gatunek publicystyczny” zorganizowane w WSZiA w Zamościu. Udział wzięli uczniowie Kinga Wierzchoś, Julita Nowak, Albert Popielnicki, Piotr Bujak, Piotr Jaroch, Sylwia Góra i Angelika Zając. Opiekunowie: Mirosława Dromlewska i Renata Górka;
- 26 kwietnia: montaż słowno - muzyczny z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja;
- 17 maja: Forum Kultury Szkolnej – scena tańca i piosenki zorganizowane przez MDK. Wyróżnienie w kategorii solistów otrzymała Katarzyna Pyś, którą do konkursu przygotowała Pani Renata Górka;
- 1 czerwca: Dzień kultury niemieckiej. Uroczystość przygotowali uczniowie pod opieką pani Magdaleny Gilewicz i Pani Agnieszki Bryk;
- 24 czerwca - 1 lipca: obóz letni klas proobronnych w Ustrzykach Dolnych;
- 1 września: stanowiska wicedyrektorów szkoły objęły: Pani mgr Barbara Czyż, Pani mgr Dorota Lubaś - Bas;
- 17 września: obchody rocznicy 17 września – akademię przygotowała Pani Katarzyna Karamać;
- odsłonięcie Pomnika Sybiraków – naszą szkołę reprezentowali Dyrektor Szkoły Ewa Gągała i Jan Dąbski z uczniami klas proobronnych oraz wychowawcami;
- 16 października: VIII edycja konkursu Wiedzy o Patronie Ks. Stanisławie Staszicu dla uczniów klas pierwszych naszej szkoły;
- 29 listopada: II edycja konkursu powiatowego „ Życie i działalność społeczno - polityczna ks. Stanisława Staszica”. Konkurs skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Chełma i powiatu chełmskiego. W kategorii indywidualnej III miejsce zajęła Angelika Zając, w kategorii drużynowej – uczniowie naszej szkoły zajęli II miejsce;
- 30 listopada: coroczne obchody Dnia Patrona Szkoły. W programie uroczystości miały miejsce: msza Św. oraz pasowanie uczniów klas drugich o profilu proobronnym na elewów, montaż słowno - muzyczny, ślubowanie klas pierwszych.

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat: 7:30-15:30
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 45
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu