Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Lata 2011 - 2012

Styczeń 2011

• 5.01.2011 r. – zajęcie przez drużynę chłopców IX miejsca w powiatowych zawodach Licealiady w halowej piłce nożnej - opiekun Jacek Siry;
• 01.04.2011 r. - początek realizacji projektu pod hasłem: ,,Energia kompetencji", projekt objął grupę 129 uczniów klas technikum i współfinansowany był przez Urząd Marszałkowski z Lublina w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;

Kwiecień 2011

• 19.04.2011 r. – prezentacja kierunków kształcenia i bazy dydaktycznej szkoły podczas Dnia Otwartego dla uczniów gimnazjum, uczestniczyły w nim jednostki współpracujące ze szkołą m.in. WORD oraz Policja;
• 20.04.2011 r. – udział drużyny klasy 4 Ma w składzie: Daniel Artymiuk, Bartłomiej Dragan, Mateusz Wasyńczuk oraz rezerwowy Paweł Ciotucha w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego organizowanego przez WORD w Chełmie; indywidualnie drugie miejsce zajął Daniel Artymiuk – opiekun Mirosław Winnikajtis;
• 27.04.2011 r. – w ramach Wychowania Komunikacyjnego uczniowie z klas technikum i liceum profilowanego wzięli udział w cyklu prezentacji w ramach projektu: „Pijesz - jedziesz – giniesz”; w spotkaniach z młodzieżą wziął udział m.in. Naczelnik Ruchu Drogowego Tomasz Błaziak - opiekun Mirosław Winnikajtis;
• 28.04.2011 r. - uczniowie z klas 2 Tu, 2 MT, 2 Lab, 2 KE i 2 Ma wzięli udział w spotkaniu z panem Grzegorzem Banaś i szkoleniu pod hasłem: „Bezpieczny Chełm – zagrożenia w ruchu drogowym”; szkolenie zorganizował OSK „SILVER” – opiekun Mirosław Winnikajtis;
• kwiecień 2011 r. - udział uczniów w szkolnym i diecezjalnym etapie XVI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej: „Ewangelia wg. Św. Łukasza, Dzieje Apostolskie, Księga Izajasza” – opiekunowie Genowefa Palec, ks. Damian Dorot;

Maj 2011

• maj 2011 r. – początek realizacji projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny pod nazwą: „Energia kompetencji”;
• 19.05.2011 r. – udział grupy młodzieży ze szkolnego koła PCK w ulicznej kweście – akcja letnia – zbiórka dla dzieci z rodzin ubogich, dofinansowanie wyjazdów na wakacje – opiekun Katarzyna Śliwińska – Koguciuk;
• maj 2011 r. – realizacja projektu Młodzieżowych Uniwersytetów Matematycznych przez Uniwersytet Rzeszowski, adresowany do uczniów klas technikum;

Wrzesień 2011

• 01.09.2011 r. – początek nowej oferty edukacyjnej z zakresu „Przysposobienia policyjnego i bezpieczeństwa drogowego”. Opracowany program innowacji powstał na bazie porozumienia z Komendą Miejską Policji w Chełmie oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Chełmie;
• wrzesień 2011 r. – początek realizacji szkolnego programu wychowawczego w zakresie „Wychowania Komunikacyjnego”; szkolnym Liderem tego programu został nauczyciel przedmiotów zawodowych mechanicznych – Mirosław Winnikajtis;
• 03.09.2011r. – udział uczniów w Otwartych Mistrzostwach miasta Świdnik w strzelaniu z broni sportowej; uczniowie zajęli następujące miejsca: kdw40 młodzicy, juniorzy młodsi I m. Adrian Dudek (383pkt.), III m. Olga Chudaś (346 pkt.) – opiekun Jan Dąbski;
• 16.09.2011 r. – udział uczniów klasy 2L i 2ET – ok. 35 osób w akcji „Sprzątanie Świata” - opiekunowie Katarzyna Śliwińska – Koguciuk, Barbara Czyż;
• 17.09.2011 r. - udział uczniów w Mistrzostwach Powiatu Świdnickiego w strzelaniu z broni sportowej; uczniowie zajęli następujące miejsca: kdw40 junior młodszy, młodzik I m. Adrian Dudek (374 pkt.), IV m. Natalia Kucio (356 pkt.), VI m. Olga Chudaś (350 pkt.) – opiekun Jan Dąbski;
• 17.09.2011 r. – udział uczniów klas mundurowych w uroczystościach upamiętniających tragedię Września 1939 r.: Msza święta w Bazylice NMP i złożenie kwiatów pod pomnikiem AK – opiekunowie Katarzyna Karamać, Jan Dąbski;
• 23.09.2011 r. – zajęcie przez ucznia Adriana Dudka I miejsca w Wojewódzkich Mistrzostwach LOK Młodzików i Juniorów w Bychawie w strzelaniu z broni sportowej – opiekun Jan Dąbski;
• wrzesień - grudzień 2011r. – udział młodzieży w trzech spektaklach profilaktycznych – dwa w CHDK-u dotyczące przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi teatru Niemy krzyk i koncert rapera Mirosława Kolczyka i w szkole: „Przepraszam Cię mamo” prezentowane przez teatr krakowski Kurtyna – opiekunowie Barbara Czyż, Elżbieta Samulak;
• 07-09.10.2011r. – udział uczniów w Otwartych Ogólnopolskich Mistrzostwach LOK w krosie strzeleckim w Nowej Dębie/Tarnobrzegu; w klasyfikacji generalnej zespół dziewcząt i chłopców zajął IV miejsce MKS Dragon (Lubelski ZW LOK), marszobieg chłopców - zespołowo: III miejsce MKS Dragon (Lubelski ZW LOK), marszobieg chłopców - indywidualnie: II m. Adrian Dudek, XXV m. Sylwester Burzak; pojedynek strzelecki chłopcy – zespołowo V miejsce MKS Dragon (Lubelski ZW LOK), marszobieg dziewcząt - zespołowo: XI miejsce MKS Dragon (Lubelski ZW LOK), marszobieg dziewcząt indywidualnie: XVIII m. Katarzyna Szustakiewicz, XXIX m. Anna Kiszczyńska, XXXVIII m. Adriana Jędra, pojedynek strzelecki dziewczęta – zespołowo VII miejsce MKS Dragon (Lubelski ZW LOK) – opiekun Jan Dąbski;

Październik 2011

• 13.10.2011 r. – uroczysta akademia z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej; uroczystość składała się z dwóch części: montażu słowno - muzycznego oraz wręczenia wyróżnień dla nauczycieli – tzw. Staszków – organizatorzy Agnieszka Bryk, Magdalena Gilewicz, Marta Chrostek, Grzegorz Korba;
• październik 2011 r. – udział uczniów klas maturalnych w XX Pielgrzymce na Jasną Górę – opiekunowie Genowefa Palec, ks. Damian Dorot, Małgorzata Kołodziejczyk, Katarzyna Karamać, Dorota Bekasiewicz;
• 20.10.2011 r. – udział młodzieży w wycieczce przedmiotowej do Muzeum Powstania Warszawskiego oraz złożenie kwiatów na grobie Patrona szkoły ks. Stanisława Staszica – opiekunowie Katarzyna Karamać, Beata Jakubowska – Lipczak, Barbara Czyż;
• 27.10.2011 r. – otrzęsiny klas pierwszych – organizatorzy Agnieszka Bryk, Magdalena Gilewicz, Grzegorz Korba;
• 28.10.2011 r. – udział grupy 58 uczniów w szkolnym etapie XXI Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK – opiekunowie Katarzyna Śliwińska – Koguciuk, Dorota Bekasiewicz;

Listopad 2011

• 4.11.2011r – udział uczniów w Wojewódzkich Zawodach Strzeleckich „Szkolna Liga Strzelecka" z broni kulowej w Lublinie; uczniowie zajęli następujące miejsca: ksp30 I m. Adrian Dudek (276 pkt.), II m. Mikołaj Gładysz (274 pkt.), IV m. Michał Czubacki (271 pkt.), drużyna z ZSZ NR 5 zajęła I miejsce – opiekun Jan Dąbski;
• 07.11.2011 r. – uroczyste obchody Dnia Patrona oraz szkolna edycja Konkursu Wiedzy o Patronie ks. Stanisławie Staszicu; zwycięzcami została drużyna z klasy 1 L - organizatorzy konkursu Beata Szabat Kudyba, Marta Pągowska, Elżbieta Samulak, Barbara Czyż;
• 16.11.2011 r. – odbyły się szkolne wybory reprezentanta do Młodzieżowej Rady Miasta Chełm; przedstawicielem młodzieży ZSZ Nr 5 w MRM został Adrian Dudek;
• 20.11. 2011r. – odbyła się V Edycja Konkursu „Mistrz Worda 2011/2012”, w którym udział wzięło 16 uczniów klas pierwszych liceum i technikum – organizator Renata Górka;
• 24.11.2011 r. – udział młodzieży w konferencji podsumowującej program profilaktyki antyalkoholowej pod hasłem: „Pijesz - Jedziesz - Giniesz,”; Dyrektor Szkoły Jarosław Wójcicki i Mirosław Winnikajtis otrzymali „CERTYFIKAT” za koordynację w/w projektu;
• 10-11.12.2011r. - udział młodzieży w Wojewódzkich Zawodach w Strzelectwie Sportowym „Grand Prix Lubelszczyzny 2011"; uczniowie uzyskali następujące miejsca: Kpn40 juniorzy młodsi: III m. Adrian Dudek (363 pkt.), VI m. Michał Czubacki (322 pkt.), VIII m. Maciej Myszura (289 pkt.), IX m. Maciej Nowosad (286 pkt.), X m. Adriana Jędra (282 pkt.), XII m. Damian Mirczuk (266 pkt.), XIV m. Fituła Weronika (261 pkt.) – opiekun Jan Dąbski;

Grudzień 2011

• 14.12.2011 r. – udział uczniów klasy 1 L: Sylwii Malinowskiej i Krystiana Gajka w III Wojewódzkim Konkursie Plastycznym: „Piękno Rosji” dla szkół ponadgimnazjalnych - opiekun Grzegorz Korba;
• 12 – 16.12.2011 r. – odbyła się II edycja szkolnego konkursu: „Wiedzy o Rosji i kulturze rosyjskiej”; w I etapie konkursu wzięło udział 72 uczniów klas pierwszych i drugich liceum oraz klas pierwszych, drugich i trzecich technikum zaś w finale wystąpiło 12 uczestników – organizator Grzegorz Korba;
• 16.12.2011 r. – odbyła się konferencja „Nowoczesne technologie przyszłością edukacji zawodowej” – organizatorzy Mariusz Oszust, Krzysztof Wójcik;
• grudzień 2011 r. – udział uczniów w szkolnym konkursie kartek świątecznych dla klas maturalnych – organizatorzy Beata Jakubowska - Lipczak, Genowefa Palec;
• grudzień 2011 r. – odbył się międzyszkolny konkurs na prezentację multimedialną: „Christmas in Great Britain”; w konkursie wzięło udział 23 uczestników – organizatorzy Marta Chrostek, Vladyslava Khoinski;

Styczeń 2012

• styczeń - czerwiec 2012 r. - realizacja projektu „Wybierz życie – pierwszy krok” – profilaktyka raka szyjki macicy i zakażeń wirusem HPV”. Jednocześnie realizowano profilaktykę HIV/AIDS – klasy pierwsze i drugie – organizator Katarzyna Śliwińska – Koguciuk;
• styczeń 2012 r. - zajęcie przez uczniów V i VII miejsca w Konkursie Wiedzy o Bolesławie Prusie zorganizowanego przez CKU w Chełmie – opiekunowie Beata Szabat Kudyba, Marta Pągowska;

Luty 2012

• 16.02.2012 r. – udział uczniów kl. 3 Ma i 3 MT w wycieczce przedmiotowej do zakładu produkcyjnego SIPMA Lublin SA - organizatorzy Tadeusz Pilarski, Beata Jakubowska - Lipczak, Małgorzata Czujuk;
• luty 2012 r. – udział uczniów w szkolnym etapie XVII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej „Księga Rodzaju, List do Rzymian” - opiekunowie Genowefa Palec, ks. Damian Dorot;

Marzec 2012

• 01.03.2012 r. – udział uczniów klas 3L i 2 L w szkolnych uroczystościach poświęconych pamięci żołnierzy wyklętych – organizator Katarzyna Karamać;
• 4.03.2012 – udział grupy uczniów w I Ogólnopolskich Zawodach Strzeleckich o „Puchar Żołnierzy Wyklętych 2012" w Lublinie; uczniowie zajęli następujące miejsca: kpn30 VI m. Adrian Dudek (270 pkt.), XIII m. Michał Czubacki (234 pkt.), XIV m. Maciej Myszura (227 pkt.), XV m. Krystian Drozda (220 pkt.), XVI m. Weronika Fituła (204 pkt.), XVII m. Damian Mirczuk (199 pkt.), XIX m. Paweł Pietruszka (195 pkt.), XX m. Katarzyna Szustakiewicz (177 pkt.), XXII m. Adriana Jędra (153 pkt.), XXIV m. Kamil Niemczuk (149 pkt.) – opiekun Jan Dąbski;
• marzec 2012 r. – udział grupy uczniów: Karola Zawrotniaka, Łukasza Chmiela i Rafała Marczuka w III edycji powiatowego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym - opiekun Katarzyna Karamać;
• 20.03.2012 r. – odbyła się IV edycja szkolnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Obcojęzycznej; udział wzięło 27 uczniów klas liceum profilowanego oraz technikum – organizatorzy: Grzegorz Korba, Magdalena Gilewicz, Marta Chrostek, Vladyslava Khoinski, Krzysztof Pawlik, Emilia Bil;
• marzec 2012 r. – udział uczniów w szkolnym Konkursie Językowym: „Z poprawną polszczyzną na co dzień” zrealizowanego w ramach zajęć: „Tylko Poprawna Polszczyzna Jest Trendy!” – organizatorzy: Małgorzata Kołodziejczyk, Beata Jakubowska – Lipczak;
• 24.03.2012 r. – udział uczniów w Mistrzostwach Województwa w konkurencjach pneumatycznych w Lublinie; uczniowie zajęli następujące miejsca: kpn40 juniorki młodsze - V m. Adriana Jędra (284 pkt), VI m. Weronika Fituła (283 pkt), VII m. Szustakiewicz Katarzyna (281 pkt), kpn40 juniorzy młodsi - V m. Krystian Drozda (307 pkt), VI m. Paweł Pietruszka (280 pkt), VII m. Damian Mirczuk (242 pkt), kpn40 juniorki - I m. Natalia Kucio (336 pkt), kpn60 juniorzy - III m. Adrian Dudek (552 pkt), IV m. Rafał Koperski (529 pkt), V m. Maciej Myszura (485 pkt) – opiekun Jan Dąbski;
• 30.03.1012 r. – udział uczniów w Wojewódzkich Zawodach Strzeleckich pn „Szkolna Liga Strzelecka" z broni pneumatycznej w Lublinie; w kategorii kpn30 uczniowie zajęli następujące miejsca: II m. Adrian Dudek (218 pkt.), XVIII m. Natalia Kucio (159 pkt.) – opiekun Jan Dąbski;

Kwiecień 2012

• kwiecień 2012 r. – w ramach szkolnej sesji: Uwolnijmy poezję Szymborskiej, uczniowie wzięli udział w konkursie literacko - plastycznym na najlepszy kolaż i limeryk – organizatorzy Małgorzata Kołodziejczyk, Beata Jakubowska – Lipczak;
• 18.04.2012 r. – udział drużyny uczniów w Wojewódzkich Zawodach Strzeleckich „O Srebrny Muszkiet - 2012" w Świdniku; w kategorii ksp60 juniorki i juniorki młodsze uczniowie zajęli następujące miejsca: I m. Natalia Kucio (544 pkt.), V m. Olga Chudaś (521 pkt.), VIII m. Katarzyna Szustakiewicz (512 pkt.), ksp60 juniorzy i juniorzy młodsi: I m. Adrian Dudek (570 pkt.), X m. Michał Czubacki (523 pkt.), XII m. Mikołaj Gładysz (522 pkt.); ostatecznie w klasyfikacji zespołowej dziewcząt I m. ZSZ nr 5 Chełm (1577 pkt.) awans do Finału Ogólnopolskiego zaś w klasyfikacji zespołowej chłopców II m. ZSZ Nr 5 Chełm (1615 pkt.) – opiekun Jan Dąbski;
• 21.04. 2012 r. – udział ucznia w etapie wojewódzkim XXVII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej – opiekun Katarzyna Śliwińska – Koguciuk;
• 24.04.2012 r. - II Edycja Powiatowego Konkursu Informatycznego „Niebezpieczny? Bezpieczny Internet”; w konkursie wzięli udział uczniowie z Technikum Nr 5 i Liceum Profilowanego Nr III oraz uczniowie Gimnazjum Nr 2 w Chełmie – organizator Renata Górka;
• kwiecień 2012 r. – rozstrzygnięcie szkolnego konkursu geograficznego – IV Edycji Ligii Geografów; zwycięzcą został uczeń kl. 3 K – Karol Zawrotniak – organizator Marek Błachnio;
• kwiecień 2012 r. – udział grupy uczniów w etapie diecezjalnym XVII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej „Księga Rodzaju, List do Rzymian” - opiekunowie Genowefa Palec, ks. Damian Dorot;
• kwiecień 2012 r. – udział uczniów w II edycji Wojewódzkiego Konkursu Historycznego na temat: „Życie i działalność Henryka Kamieńskiego” – opiekun Katarzyna Karamać;
• 24.04.2012 r. – udział trzech drużyn: klasa 3Ma – Szymona Arasimowicza, Patryka Chojarskiego, Marka Ryszkiewicza, klasa 3 Ma – Krzysztofa Łobaczuka, Bartłomieja Syczuka, Karola Mielniczka, klasa 3 MT – Daniela Sławińskiego, Tomasza Kodeńca, Sebastiana Żybury w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego organizowanego przez ośrodek WORD w Chełmie – opiekun Mirosław Winnikajtis;
• 27.04.2012 r. – prezentacja kierunków kształcenia i bazy dydaktycznej szkoły podczas Dnia Otwartego dla uczniów gimnazjum;

Maj 2012

• 13.05.2012 r. – udział uczniów w wojewódzkich zawodach w strzelectwie sportowym o „Puchar Wiosny" w Świdniku; uczniowie uzyskali następujące miejsca: XVIII m. - Natalia Kucio kdw 40 open (349 pkt.), IX m. Katarzyna Szustakiewicz (336 pkt.), X m. Olga Chudaś (336 pkt.), XIII m. Maciej Myszura (324 pkt.) – opiekun Jan Dąbski;
• maj 2012 r. – kwalifikacja 3 uczniów do etapu Akcji eTwinning o Odznakę Jakości za realizację projektu „Weihnachten in unserem Land” („Święta Bożego Narodzenia w moim kraju”) oraz uzyskanie Odznaki Jakości za projekt „Weihnachten in unserem Land” – opiekun Agnieszka Bryk;
• maj 2012 r. – udział uczniów klas mundurowych oraz członków szkolnego Koła Historycznego AK w rocznicowych obchodach związanych z bitwą oddziału AK w Lesie Sajczyckim: sesja i uroczystości pod pomnikiem - opiekunowie Katarzyna Karamać, por Henryk Józiuk;
• 15.05.2012 r. - udział uczniów klasy 1 L i 2 ET w Warsztatach Poetyckich „Zaklinanie języka” zorganizowanych w ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej a realizowanych przez Henryka Radeja, poetę i publicystę – opiekun Agnieszka Bryk;
• 29.05.2012 r. – udział grupy uczniów: Weroniki Fituły, Natalii Marczuk, Joanny Niedźwiedź, Damiana Kowalczyka, Krzysztofa Łapaja, Kamila Płacheckiego, Pawła Skrzypy w XII Regionalnym Zjeździe Szkolnych Klubów Europejskich w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie – opiekunowie Agnieszka Bryk, Grzegorz Korba;

Czerwiec 2012

• maj - czerwiec 2012 r. – zajęcia z pierwszej pomocy dla mieszkańców internatu i uczniów szkoły „Bezpieczne wakacje – Ty też możesz pomóc” – organizator Katarzyna Śliwińska – Koguciuk;
• czerwiec 2012 r. - udział uczniów w szkolnych konkursach i quizie poświęconych Euro - walucie i mistrzostwom piłki nożnej; zwycięzcami zostali: Weronika Fituła, Natalia Marczuk, Joanna Niedźwiedź, Damian Kowalczyk, K.rzysztof Łapaj, Kamil Płachecki, Paweł Skrzypa - organizatorzy Agnieszka Bryk, Grzegorz Korba;
• 4-6.06.2012 r. – udział drużyny młodzieży w Centralnym Finale Zawodów Strzeleckich „O Srebrny Muszkiet" w strzelaniach kulowych w Bydgoszczy i zajęcie przez drużynę ZSZ Nr 5 X m. z wynikiem 1635 pkt. – opiekun Jan Dąbski;
• czerwiec 2012 r. – udział grupy 26 uczniów w Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych, Policealnych i Pomaturalnych oraz Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie pod hasłem „Młoda Krew Ratuje Życie"; oddano łącznie 31500 ml krwi – opiekun Katarzyna Śliwińska – Koguciuk;

Wrzesień 2012

• 01.09.2012 r. – wprowadzenie nowych kierunków kształcenia: technik górnik odkrywkowy, technik spedytor, górnik odkrywkowej eksploatacji złóż;
• 17.09.2012 r. – udział młodzieży w akcji „Sprzątanie Świata”- opiekunowie Katarzyna Karamać, Katarzyna Śliwińska – Koguciuk;
• 17-20.09.2012 r. - Mistrzostwa Sportowo - Obronne „COMMANDO 2012" Klas o Profilu Wojskowym, i zajęcie przez drużynę chłopców w składzie: Adrian Dudek, Karol Zawrotniak, Sylwester Burzak, Grzegorz Szerement, Przemysław Pawlak, Karol Tywoniuk XIV m. – opiekun Mariusz Półtorak;
• wrzesień 2012 r. – udział uczniów z klas maturalnych w XXVII Pielgrzymce maturzystów na Jasną Górę, zwiedzanie klasztoru na Św. Katarzynie – opiekunowie Genowefa Palec, ks. Damian Dorot;
• 21.09.2012 r. - wyjście grupy młodzieży na prezentacje podczas obchodów Chełmskiego Dnia Organizacji Pozarządowych – opiekunowie Katarzyna Śliwińska – Koguciuk, Agnieszka Bryk, Katarzyna Karamać;
• 25.09.2012 r. – udział młodzieży w powiatowych zawodach Licealiady Ligi Lekkoatletycznej, w klasyfikacji - dziewczęta - IV m. (740 pkt.) i chłopcy - V m. (788 pkt.). Najlepsze wyniki indywidualnie uzyskali: Adrian Dudek – III m. (bieg na 400m 0:57,83 s.) i Angelika Gruszka – III m. (bieg na 100 m 14,55 s.) – opiekunowie Jacek Siry, Małgorzata Balicka;
• październik - listopad 2012 r. – udział młodzieży w koncercie profilaktycznym grupy ARKA NOEGO w związku z realizacją w szkole projektu profilaktycznego pod nazwą „Przestroga” we współpracy z Zakładem Karnym w Chełmie – opiekunowie Barbara Czyż, Elżbieta Samulak;

Październik 2012

• 02.10.2012 r. – udział uczniów w powiatowych zawodach Licealiady w Sztafetowych Biegach Przełajowych, chłopcy /10x1500 m./ - IV m., dziewczęta /10x800 m./ - V m. – opiekunowie Mariusz Półtorak, Jacek Siry;
• 10.10.2012 r. – udział uczniów w Wojewódzkich Indywidualnych Biegach Przełajowych w Adamowie; uczniowie zajęli następujące miejsca: Adrian Dudek (bieg na 3000 m.) V m., Przemysław Pawlak (bieg na 3000 m.) XXI m., Grzegorz Szerement (bieg na 3000 m.) XXVII m., Sylwester Kulbaka (bieg na 2000 m.), XXXI m.; w klasyfikacji drużynowej chłopcy zajęli XI m drużynowo – opiekun Mariusz Półtorak;
• 26.10.2012 r. – udział delegacji uczniów w III Europejskim Dniu Języków w Galerii TWIERDZA w Zamościu; imprezę zorganizowały Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Galeria TWIERDZA, Stowarzyszenie Projekt Europa oraz CIE Europe Direct w Zamościu zaś patronat honorowy nad imprezą objęła eurodeputowana prof. Lena Kolarska – Bobińska – opiekunowie Agnieszka Bryk, Grzegorz Korba;
• 26. 10. 2012 r. – udział grupy uczniów w szkolnym etapie XXII Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK – opiekun Katarzyna Śliwińska – Koguciuk;
• 30.10.2012 r. - zawody powiatowe Licealiady w tenisie stołowym indywidualnym i zajęcie przez uczniów następujących miejsc: Monika Kozłowska XIII m., Adriana Jędra XIV m., Dominik Kwiatosz XIX m., Marcin Prystupa XIII m., Daniel Ziółkowski XXV m., Krystian Kłos XXVI m., Adrian Zdybel XXVII m.; w punktacji drużynowej chłopcy zajęli VII miejsce zaś dziewczęta VIII - opiekun Małgorzata Balicka;

Listopad 2012

• 05.11.2012 r. – wyjście grupy młodzieży na lekcję muzealną do Muzeum Ziemi Chełmskiej - opiekun Katarzyna Śliwińska – Koguciuk;
• 06.11.2012 r. - spotkanie grupy uczniów klasy mundurowej 2 L i 3 R z przedszkolakami z przedszkola „Arka” z okazji Święta Niepodległości – opiekun Katarzyna Karamać;
• 09.11.2012 r. - uroczysta akademia z okazji Dnia Patrona – organizatorzy Agnieszka Bryk, Grzegorz Korba;
• 10.11.2012 r. - XXIII Bieg Niepodległości w kategorii szkół ponadgimnazjalnych ZSZ Nr 5 – II miejsce, w kategorii chłopców II miejsce i w kategorii dziewcząt V miejsce, indywidualnie: chłopcy 1992 - 1995 (2.500 m ): II m. Adrian Dudek – opiekunowie Jacek Siry, Mariusz Półtorak, Małgorzata Balicka;
• listopad 2012 r. – szkolny konkurs Wiedzy o Patronie ks. Stanisławie Staszicu – organizator Beata Szabat Kudyba;

Grudzień 2012

• 5.12.2012 r. – zajęcie przez grupę dziewcząt IV miejsca w powiatowych zawodach Licealiady w halowej piłce nożnej – opiekun Jacek Siry;
• grudzień 2012 r. – rozstrzygnięcie konkursu dla szkół gimnazjalnych pod hasłem „Christmas Cards” – organizatorzy Vladyslava Khoinski, Marta Chrostek;
• 05.12.2012 r. – udział uczniów w międzyszkolnym konkursie organizowanym przez NKJO w Chełmie: „Make friends with English” – opiekunowie Marta Chrostek, Vladyslawa Khoinski;
• 06.12.2012 r. - udział dwóch uczniów w etapie rejonowym XXII Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK - opiekun Katarzyna Śliwińska – Koguciuk;
• 16.12.2012 r. – uroczyste wspólne szkolne kolędowanie i ubieranie choinki na holu głównym – organizatorzy Katarzyna Karamać, Genowefa Palec, ks. Damian Dorot;
• 16.12.2012 r. – w ramach działalności szkolnego Koła Historycznego AK zorganizowano spotkanie opłatkowe grupy uczniów z kombatantami z chełmskiego okręgu ŚZŻAK – organizator Katarzyna Karamać;

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat: 7:30-15:30
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 45
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu