Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Lata 2013 - 2014

Styczeń 2013

• 11.01.2013 r. – drużyna chłopców zajęła V miejsce w powiatowej Licealiadzie w halowej piłce nożnej – opiekun Jacek Siry;
• 21.01.2013 r. - udział grupy uczniów w szkolnym etapie XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej – opiekun Katarzyna Śliwińska – Koguciuk;
• 25.01.2013 - reprezentacja chłopców zajęła III miejsce w IX Noworocznym Turnieju Koszykówki chłopców o Puchar Dyrektora II LO w Chełmie – opiekun Mariusz Półtorak;

Marzec 2013

• 15.03.2013 r. - udział dwóch uczniów: Jakuba Domińczuka i Jarosława Tyczyńskiego w etapie wojewódzkim I edycji konkursu historycznego – „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii” - opiekun Katarzyna Karamać;
• 08-13.03.2013 r. - reprezentacja chłopców zajęła III miejsce w powiatowych zawodach Licealiady w koszykówce – opiekun Mariusz Półtorak;

Kwiecień 2013

• kwiecień 2013 r. - prezentacja kierunków kształcenia i bazy dydaktycznej szkoły podczas Dnia Otwartego dla uczniów gimnazjum;
• 24.04.2013 r. - zawody powiatowe Licealiady w sztafetach lekkoatletycznych; sztafety 4x100m chłopców i dziewcząt oraz sztafeta szwedzka 100x200x300x400m chłopców zajęły III miejsca i w klasyfikacji szkół reprezentacja ZSZ Nr 5 zajęła II miejsce zdobywając 36 pkt. W zawodach uczestniczyli: sztafety 4x100m - Paulina Rudzka, Angelika Gruszka, Katarzyna Szustakiewicz, Natalia Lewczuk, Piotr Malinowski, Bartłomiej Szaran, Jonatan Ruszczuk, Karol Szyszkowski; sztafeta szwedzka: Kamil Kubicki Kamil, Karol Zawrotniak, Damian Mirczuk, Dawid Struski – opiekunowie: Jacek Siry, Mariusz Półtorak;

Maj 2013

• 10.05.2013 r. - początek realizacji projektu w partnerstwie z Instytutem Edukacji i Nowych Technologii z Chełma pod hasłem: ,,Europejskie rynki pracy przed nami", projekt obejmował grupę 60 uczniów klas technikum i współfinansowany był przez Urząd Marszałkowski z Lublina w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;

Czerwiec 2013

• 02.06.2013 r. - XVIII Międzynarodowy Bieg Uliczny o Puchar Prezydenta Miasta Chełm: bieg 8 (1200m dz., 1996-97) - IV m. Joanna Rydz, V m. Karolina Pawluk, VI m. Ewelina Sobczuk, VII m. Klaudia Krawczuk; bieg 10 (1200m dz., 1994-95) - I m. Katarzyna Szustakiewicz, III m. Monika Bujalska, IV m. Natalia Marczuk, V m. Justyna Szumiło, VI m. Anna Wójtowicz, VII m. Adriana Jędra, VIII m. Justyna Korpul, IX m. Weronika Fituła, X m. Katarzyna Nowosad, XI m. Natalia Spodniewska; bieg 9 (2400m ch., 1994-95) - I m. Adrian Dudek, IV m. Mikołaj Gładysz, V m. Paweł Skrzypa, XI m. Grzegorz Wieczerza, XII m. Kamil Niemczuk, XIII m. Jacek Mazurek; klasyfikacja szkoły ponadgimnazjalne w kat. dziewcząt - I miejsce – ZSZ Nr 5, klasyfikacja szkoły ponadgimnazjalne w kat. chłopców - II miejsce - ZSZ Nr 5 - opiekunowie: Jacek Siry, Mariusz Półtorak, Małgorzata Balicka;

Wrzesień 2013

• 01.09.2013 r. – wprowadzenie nowych kierunków kształcenia: technik mechanik lotniczy, technik górnictwa podziemnego;
• wrzesień 2013 r. - otrzymanie przez szkołę medalu za współpracę ze ŚZŻAK oddział Chełm i opiekę nad miejscami pamięci

Listopa 2013

• 12.11.2013 r. – udział uczniów klasy 4 M w wycieczce - lekcji przedmiotowej z historii na temat: „Chełm w czasie II wojny światowej” – organizator Katarzyna Karamać;

Grudzień 2013

• 03.12.2013 r. – udział grupy młodzieży w zajęciach profilaktycznych i spotkanie z więźniami w Zakładzie Karnym w Chełmie – opiekun Monika Gębicka;
• 13.12.2013 r. – udział uczennic: Adriany Jędry, Katarzyny Szustakiewicz i Weroniki Fituły w szkolnym etapie IV edycji Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym – opiekun Katarzyna Karamać;

Rok 2014

• kierownikiem internatu została Monika Gębicka;
• uczeń Sylwester Kulbaka został Stypendystą Prezesa Rady Ministrów;
• w ramach programu Wychowanie Komunikacyjne we współpracy z Komendą Miejską Policji w Chełmie powołano do życia Młodzieżową Służbę Ruchu Drogowego, której pierwszym zadaniem było wspieranie działań policji w ramach ogólnopolskiej akcji „Znicz”;
• uczennice: Natalia Zań, Katarzyna Brzezina, Joanna Rydz, Adrianna Jędra, Angelika Lewandowska skupione w grupie wolontariatu przekazały upominki pacjentom oddziału dziecięcego w Chełmie – opiekunowie: Monika Gębicka, Malwina Habieda;
• uczennica Weronika Fituła wzięła udział w Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej zorganizowanym przez PWSZ w Chełmie – opiekun Katarzyna Karamać;
• uczniowie Paweł Giełażyn i Cezary Szychulec zajęli III miejsce drużynowo w Wojewódzkiej Licealiadzie w badmintonie w Zamościu – opiekun Sylwester Świś;
• udział drużyny uczniów w składzie: Weronika Fituła, Kamil Płachecki, Paulina Janiczuk w XXXIV Finale Okręgowej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości – Blok B Wynalazczość – opiekun Janusz Iwanicki;
• uczennica Katarzyna Szustakiewicz zajęła II miejsce w międzyinternackim konkursie poetyckim „W oczekiwaniu na wiosnę…” - opiekun Agata Włodarczyk;
• drużyna szkolnego internatu zajęła I miejsce w VII Wiosennych Zawodach Strzeleckich burs i internatów województwa lubelskiego – wsparcie merytoryczne Jan Dąbski;
• udział grupy młodzieży z klas 3 T i 2 S w XII Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej organizowanym przez IV LO – opiekun Marta Chrostek;
• drużyna uczniów w składzie: Dariusz Ryszkiewicz, Łukasz Sobolewski, Szymon Nowak, Jarosław Banachiewicz wzięła udział w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa i Ruchu Drogowego – opiekun Mirosław Winnikajtis;
• uhonorowanie Mariusza Półtoraka Złotą Odznaką ZNP;
• uczeń Marcin Chrzanowski zajął VII miejsce podczas Wojewódzkiej Licealiady w tenisie stołowym indywidualnym w Hrubieszowie – opiekun Jacek Siry;
• organizacja akcji charytatywnej „Wkręć się w pomaganie” na rzecz chorej Amelki;
• akcja charytatywna i zbiórka darów na rzecz kombatantów kresowych – opiekun Marta Chrostek;
• spotkanie młodzieży z chełmskim regionalistą i poetą Krzysztofem Kołtunem pod hasłem: „Kosztujcie smak słów moich wierszy…” – opiekunowie: Agnieszka Baran, Agata Włodarczyk, Malwina Habieda;
• internacka drużyna młodzieży zajęła IV miejsce w Turnieju Piłki siatkowej dziewcząt w ramach Sportowej Ligii Internatów – opiekunowie: Agnieszka Baran, Agata Włodarczyk, Malwina Habieda;
• wycieczka edukacyjna dla klas spedycyjnych do Poznania – opiekunowie: Grzegorz Korba, Sławomir Kozioł, Iwona Oszust, Janusz Sidorczak;
• udział młodzieży z klas 2 i 3 S w szkolnym etapie XV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Logistycznej organizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu – opiekunowie: Grzegorz Korba, Sławomir Kozioł, Janusz Sidorczak;

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat: 7:30-15:30
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 45
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu