Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Psycholog/Pedagog

Pomagamy uczniom, nauczycielom i rodzicom.
Dajemy profesjonalne wsparcie.

Problemy, z jakimi młodzież zgłasza się do psychologa/pedagoga to m.in.:
- kłopoty z nauką,
- przedłużający się okres złego samopoczucia, przygnębienia, poczucia winy,
- problemy w domu,
- kłótnie z rodzicami, rodzeństwem,
- nieumiejętność dogadania się z kolegami z klasy,
- doświadczenie traumatycznego wydarzenia,
- poczucie samotności, wyobcowania,
- lęk przed chodzeniem do szkoły,
- padnięcie ofiarą szykan, wymuszeń, przemocy ze strony innych uczniów.

Godziny pracy

Psycholog - mgr Danuta Nurczyk

poniedziałek 12.00-15.00
wtorek 8.00-12.00
środa 11.00-15.00
czwartek 9.00-13.00
piątek 9.00-14.00

Pedagog - mgr Agnieszka Panas

poniedziałek 10.00-13.30
wtorek 11.30-15.00
środa 7.30-11.30

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat:
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 45
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu