Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Stypendyści Dyrektora Szkoły

"Stypendium dla najlepszego"- 2014/2015
Jakub Domińczuk - 3 RT

"Stypendium dla najlepszego"- 2013/2014
Sylwester Kulbaka - 2 ST

"Stypendium dla najlepszego"- 2012/2013
Daniel Sławiński - 4 MT
Katarzyna Szustakiewicz - 2T

 

 

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat: 7:30-15:30
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 45
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu