Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Symbole Szkoły

sztandar

Sztandar Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

plakieta1

Honorowa plakieta z wizerunkiem ks. Stanisława Staszica
(reprint XIX oryginału) ofiarowana szkole
przez Pana Konstantego Prożogo regionalistę chełmskiego

medalion staszic1

Medalion projektu dr hab. prof. Jerzego Kierskiego

tablica 1

Tablica upamiętniająca nadanie szkole
imienia ks. Stanisława Staszica
z medalionem projektu dr hab. prof. Jerzego Kierskiego

logo staszic

Logo Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5
im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat: 7:30-15:30
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 4
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu dostępnośc