Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Wydarzenia 2022


Sprawdzian roczny

W dniu 09.06.2022r. kadeci ZSEiT biorący udział w programie Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych odbyli sprawdzian roczny w oparciu o PPC Srebrzyszcze.

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Terenoznawstwo

W dniu 28.04.2022 odbyły się zajęcia Certyfikowanych Klas Mundurowych z zakresu terenoznawstwa. Zajęcia prowadzili żołnierze 19 Batalionu Zmechanizowanego w Chełmie.

 • 1
 • 2

Szkolenie strzeleckie

W dniu 30.03.2022r. uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie, uczestniczyli w szkoleniu strzeleckim, które odbyło się na strzelnicy Magnum w miejscowości Puszcza. W zajęciach brało udział 30 kadetów. Kierownikiem zajęć był ppor. Marcin Zelent.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat: 7:30-15:30
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 45
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu