Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Zagraniczne praktyki zawodowe 2021

power2021

Od dnia 10.05.2021 r. rozpoczynamy nabór uczniów do udziału w projekcie "Praktyki we Włoszech startem w zawodach logistyk i spedytor" nr 2020-1-PL01-KA102-081346. Projekt skierowany jest do 60 uczniów naszej szkoły z kierunków: 
Technik Logistyk (20 uczniów)
Technik Spedytor (40 uczniów).

Zagraniczne praktyki w Grecji 21.09.2020

4

Rozpoczęliśmy kolejny etap projektu pod nazwą "Zagraniczne praktyki w Grecji, szansa na dobry start w zawodzie mechanik, elektryk, teleinformatyk i mechatronik".
Planowany w kwietniu bieżącego roku wyjazd do Grecji doszedł do skutku w niedzielę 20 września 2020 r.

Relacja z pobytu na praktykach w Grecji cz.2

11

Ciąg dalszy relacji z pobytu w ramach programu „Zagraniczne praktyki w Grecji, szansą na dobry start w zawodzie mechanik, elektryk, teleinformatyk, mechatronik” nr 2019-1-PL01-KA102-062418 dla uczniów ZSEiT im. Stanisława Staszica w Chełmie finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Relacja z pobytu na praktykach w Grecji cz.1

20

28 uczniów z klas Technik Mechanik i Technik Teleinformatyk weźmie udział w praktykach zawodowych w ramach programu „Zagraniczne praktyki w Grecji, szansą na dobry start w zawodzie mechanik, elektryk, teleinformatyk, mechatronik” nr 2019-1-PL01-KA102-062418 dla uczniów ZSEiT im. Stanisława Staszica w Chełmie finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Zagraniczne praktyki w Grecji - XI.2019

6

Uczniowie klas pierwszych, drugich i czwartych Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie w zawodzie technik mechanik i technik teleinformatyk w dniach 18.11.2019-30.11.2019 realizowali zadania w ramach projektu "Zagraniczne praktyki w Grecji, szansą na dobry start w zawodzie mechanik, elektryk, teleinformatyk, mechatronik" w Riwierze Olimpijskiej w Grecji.

Grecja - wizyta przygotowawcza

7

W dniach 15-18.10.2019r. nauczyciele naszej szkoły p. Jarosław Wójcicki oraz p. Sławomir Kozioł udali się do miejscowości Erateini w Grecji w celu odbycia wizyty przygotowawczej, w ramach projektu "Zagraniczne praktyki w Grecji, szansą na dobry start w zawodzie mechanik, elektryk, teleinformatyk, mechatronik" nr 2019-1-PL01-KA102-062418.

Projekt - 2019/2021

fundusze uefundusz spoleczny

 

Od października 2019 rozpoczęliśmy realizację kolejnego projektu na lata 2019-2021 pn.: "Zagraniczne praktyki w Grecji, szansą na dobry start w zawodzie mechanik, elektryk, teleinformatyk, mechatronik". W ramach programu - uczniowie klas ZSEiT w Chełmie w zawodach: technik mechatronik, technik mechanik, technik elektryk, technik teleinformatyk, wezmą udział w zagranicznych mobilnościach zawodowych, które odbędą się na terenie Grecji.

1. Regulamin uczestnictwa w projekcie »
2. Regulamin rekrutacji do projektu »
3. Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie »
4. Aneks do regulaminu umowy rekrutacji do projektu »

Zakończenie projektu "STAŻE GRECKIE"

1

Dobiegł czas realizacji projektu pt. "Zdobycie międzynarodowych kompetencji zawodowych podstawą przygotowania do przyszłej drogi zawodowej nr 2018-1-PL01-KA102-049033". W dniu 31 maja 2019 r. dokonaliśmy podsumowania przygotowań i przebiegu stażu w Grecji dla uczniów technik spedytor i technik logistyk. Było to otwarte spotkanie dla wszystkich uczniów naszej szkoły.

Podsumowania projektu "STAŻE GRECKIE"

fundusze uefundusz spoleczny

W ramach projektu "Zdobycie międzynarodowych kompetencji zawodowych podstawą przygotowania do przyszłej drogi zawodowej” realizowanego ze środków „Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój" na zasadach programu Erasmus+ uczniowie naszej szkoły, kształcący się w zawodach technik spedytor i technik logistyk mieli szansę poszerzyć nabyte w trakcie nauki umiejętności zawodowe podczas praktyk zorganizowanych w Grecji.

Praktyki odbyły się w dniach 1-12 kwietnia br. w położonej na Riwierze Olimpijskiej - miejscowości Leptokaria. Zorganizowane zostały przez naszego greckiego partnera Kika Mobility Training Center oraz współpracującymi z nią miejscowymi firmami.

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat:
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 45
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu '