Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Kurs obsługi dronów

W naszej szkole realizowany jest projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Energia Kompetencji III.

W trakcie jego trwania, uczniowie uczestniczą z wielu bezpłatnych kursach specjalistycznych, nadających im dodatkowe kompetencje, a tym samym podnoszą ich kwalifikacje, dając im większe szanse na zatrudnienie i ułatwienie adaptacji na rynku pracy po zakończeniu edukacji.

W dniach 23.06 – 02.07.2021 w ramach wzmocnienia konkurencyjności na rynku pracy odbywają się zajęcia specjalistyczne "Pilotaż dronów", kończące się egzaminem i otrzymaniem świadectwa kwalifikacji Zawodowego Operatora Bezzałogowych Statków Powietrznych.

Reprezentowane na stronie naszej szkoły zdjęcia są potwierdzeniem skutecznych działań podejmowanych przez naszą placówkę, w ramach których uczniowie bezpłatnie podnoszą swoje kwalifikacje.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat: 7:30-15:30
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 45
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu