Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Praktyki we Włoszech 2021 rel.1

Uczniowie Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie rozpoczęli realizację projektu pod nazwą „Praktyki we Włoszech, startem w zawodach logistyk i spedytor” nr 2020-1-PL01-KA102-081346. Mimo obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych grupą trzydziestoosobową wyruszyliśmy w niedzielę 3 października do Rimini w północno-wschodniej części Półwyspu Apenińskiego. Pod opieką Pana Sławomira Kozioła i Krzysztofa Pawlika pojechali uczniowie kształcący się w kierunkach logistycznym i spedytorskim. Podróż była długa i męcząca, ale pierwsze wrażenie zaskoczyło wszystkich. Słońce, wspaniałe warunki hotelowe, wyśmienita kuchnia włoska, mili, otwarci Włosi i miasto z przepiękną starówką i szeroką, piaszczystą plażą nad Adriatykiem. Pierwszego dnia uczniowie zapoznani zostali z zasadami bezpieczeństwa i programem praktyk. Na zajęciach porównywano działalność przedsiębiorstw funkcjonujących w branży logistycznej w Polsce i we Włoszech. Omawiano działalność przedsiębiorstwa, strukturę organizacyjną i zasady organizacji pracy. Oprócz obowiązków wynikających z przebiegu praktyk zawodowych mamy też czas na relaks i atrakcje kulturalno – turystyczne. We wtorek odbyły się zajęcia poświęcone łańcuchowi logistycznemu i łańcuchom dostaw. Oceniano pozycje przedsiębiorstw działającej w branży logistycznej w Polsce i we Włoszech. We środę uczniowie zapoznawali się z zasadami przyjmowania i dystrybucji korespondencji służbowej. Omawiano zasady prowadzenia dokumentacji służbowej. Zajęcia odbywają się również w języku angielskim. Napięty harmonogram zajęć pozwala jednak na podziwianie miasta, zakupy, nawiązywaniu przyjaźni i przede wszystkim korzystaniu z przepięknej plaży.

Opiekunowie:
Sławomir Kozioł, Krzysztof Pawlik

  • DSC02982
  • DSC03048
  • DSC03090
  • DSC03098

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat: 7:30-15:30
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 45
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu