Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Praktyki we Włoszech 2021 rel.2

Uczniowie Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie aktywnie uczestniczą w projekcie: „Praktyki we Włoszech, startem w zawodach logistyk i spedytor” nr 2020-1-PL01-KA102-081346. W kolejnych dniach odbywają praktyki we włoskich przedsiębiorstwach śledząc praktyczną stronę rozwiązań logistyczno-spedycyjnych. Czwartego dnia omawiano zasady organizacji spotkań służbowych oraz przepisy prawa dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa. Zajęcia prowadzone były przez eksperta w dziedzinie logistyki i transportu w sali konferencyjnej hotelu, w którym zamieszkaliśmy. Piątego dnia omawiano zależności między instytucjami i przedsiębiorstwami w branży logistycznej we Włoszech. Poznajemy też podstawy języka włoskiego, elementy kultury, miejscowe zwyczaje, kuchnię. Uczniowie chętnie nawiązuje kontakty z włoskimi rówieśnikami. Kolejny dzień to wizyty w magazynie produktów rolnych i stoczni. Obserwujemy organizację pracy tych przedsiębiorstw. Mamy możliwość praktycznie włączać się w proces organizacji łańcucha dostaw. Zwracamy uwagę na element odpowiedzialności jaka spoczywa na kierujących pracą w magazynach.

W wolnym czasie poznajemy okolicę. Zwiedziliśmy Asyż i San Marino. Wszyscy są pod dużym wrażeniem krajobrazów, architektury i ludzi. Włosi są bardzo otwarci i przyjaźni w stosunku do turystów. Bardzo cenią Polaków za pracowitość i optymizm. Niektórzy nawet witają nas polskim „Dzień Dobry”. Kolejne dni to nowe przedsiębiorstwa, wycieczki i …… powrót do Polski.

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat: 7:30-15:30
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 45
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu