Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Praktyki we Włoszech 2021 rel.3

Upłynęły kolejne dni praktyk, uczniowie zdobywają doświadczenia zawodowe. Praktykanci poznali tutejszą logistykę produkcji, dystrybucji oraz transportu w przedsiębiorstwach rolniczym i usługowym. Zapoznali się z zasadami przygotowania dokumentów procesów dystrybucji oraz procedurami przepływu dokumentacji obowiązującymi w przedsiębiorstwie. Uczniowie z klas spedycyjnych poznali organizację oraz zarządzanie transportem produktów. Poznali urządzenia przeładunkowe i manipulacyjne oraz procedury obsługi. Ważnym elementem w logistyce transportu jest właściwy kontakt z przewoźnikami oraz dbanie o relacje ze stałymi dostawcami i odbiorcami produktów.

Między zajęciami praktycznymi wolny czas wykorzystywany jest na kulturę, turystykę i wypoczynek. We wtorek odwiedziliśmy klimatyczną i przepiękną Wenecję. Byliśmy też w Bolonii.

Co dobre jednak szybko się kończy. W piątek jest podsumowanie praktyk, wydanie certyfikatów, przeprowadzeniem testu z języka angielskiego powrót do Polski – Arrivederci Italia.

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat: 7:30-15:30
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 45
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu